XLIX Sesja Rady Gminy Sanok

Uprzejmie zawiadamiam, że XLIX Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok
odbędzie w dniu 25 marca (piątek) 2022 r.
o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku
.

 

Czytaj dalej

Wyniki III konsultacji społecznych w Gminie Sanok – marzec 2022

Szanowni Państwo;

Mieszkańcy sołectw Bykowce, Trepcza i Zabłotce

Pomimo obiektywnie trudnej sytuacji po raz kolejny pokazaliście Państwo swoje zaangażowanie licznie biorąc udział w trzecich już konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych.

Jednoznaczny wynik konsultacji dobitnie wyraża stanowisko mieszkańców sołectw typowanych do przyłączenia w granice miasta Sanoka. Pomimo różnych prób destabilizacji, rozbicia i skłócenia naszej „małej ojczyzny” tak wyraźny sprzeciw potwierdza słuszność dotychczasowych i przyszłych działań zmierzających do utrzymania jedności wiejskiej gminy Sanok.

Mamy nadzieję, że w myśl głównej zasady demokracji „nic o nas bez nas” zasadnicze znaczenie w procesie podejmowania ostatecznej decyzji będzie mieć opi...

Czytaj dalej

Wójt Gminy Sanok oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na XXVI Wystawę Wielkanocną 2022

Czytaj dalej

Weekend dla UKRAINY w Inspektoracie ZUS w Sanoku – Вихідні для УКРАЇНИ в Інспекції ЗУС у Сяноку

26 i 27 marca br. w godz. 9.00-15.00 Inspektorat ZUS w Sanoku organizuje akcję  „WEEKEND DLA UKRAINY”. W tych dniach obywatele Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Czytaj dalej

Od 25 marca w wybranych placówkach PKO BP SA na terenie całego kraju możliwa wymiana hrywien na polskie złote

Szanowni Państwo

W poniższych linkach znajdują się aktualne informacje dla uchodźców z Ukrainy (w j. polskim i ukraińskim).

 • Wymiana hrywien na złote polskie będzie odbywała się od 25 marca w wybranych placówkach PKO BP SA na terenie całego kraju – spis w załączeniu.
 • Na Podkarpaciu działają 2 oddziały – O1 w Przemyślu i w O2 w Rzeszowie.
 • Oprócz dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunków i wypłaty hrywien, przekazanych wcześniej doszedł od dnia wczorajszego ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej  czyli paszport wewnętrzny wydany po 1.01.2016 r.
 • W miarę możliwości proszę o ich wykorzystanie w celu pomocy uchodźcom.
 • Wśród informacji również dane o KREDOBANKU – banku na Ukrainie należącym do PKO BP SA oraz przelewach WESTERN UNION na Ukrainę.
Czytaj dalej

OTWARCIE OFERT: Przetarg na „Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”

Gmina Sanok informuje, że w dniu 23 marca br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło pięciu oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 190 000,00 złotych brutto (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Czytaj dalej

Źródełko solankowe „Warzelnia” w Tyrawie Solnej odzyskuje dawny blask dzięki realizacji projektu „Historia Solą Przyprawiana”

Gmina Sanok rozpoczęła prace przy źródełku Warzelnia, które zostanie zagospodarowane w ramach projektu „Historia solą przyprawiana”, realizowanego przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Źródło otrzymało nazwę „Warzelnia” i na mocy Uchwały Nr XLIV/369/2014 Rady Gminy Sanok z dnia 30.04.2014 r. zostało ustanowione pomnikiem przyrody. Źródło solankowe Warzelnia obecnie ma głębokość ok. 1,5 m. Prawdopodobnie w przeszłości było znacznie głębsze, ale zostało częściowo zasypane   i wypełnione zaroślami. Warzelnia jest źródłem chlorkowo-sodowym (Cl-Na) o mineralizacji 53 g/dm3, ph 6,5.

Czytaj dalej

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym Sanok-Dobra

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w km 12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 – 19+220” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót od dnia 31.03.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

 

Czytaj dalej

Aktualizacja ulotki informacyjnej dla uchodźców z Ukrainy

W związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję.

W aktualnej wersji ulotki uwzględniamy najnowsze zmiany prawne, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ulotce znajdują się podstawowe wiadomości o punktach recepcyjnych, legalizacji pobytu i numerze PESEL, opiece medycznej, a także o możliwości edukacji i poszukiwania pracy, wraz z telefonami i adresami internetowymi, pod którymi można uzyskać więcej informacji.

Czytaj dalej

Informacja dotycząca zatrudniania obywateli Ukrainy

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) zatrudnienie obywatela Ukrainy nie wymaga uzyskania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zezwolenia na pracę sezonową.

Od dnia 12 marca 2022 r. obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy:

 1. przyjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022r. lub
 2. jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.
Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego www.praca.gov.pl.

Czytaj dalej

Projekt „Postaw na swoją firmę” realizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie na Recz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” realizuje projekt Postaw na swoją firmę w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

 • osoby w wieku 18-29 lat
 • osoby posiadające status osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy
 • osoby zamieszkujące/uczące się na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu KC

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

 • szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej –  szkolenie umożliwi uczestnikom zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia i prowadzenia firmy oraz ubiegania się o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności
 • wsparcie eksp...
Czytaj dalej

Powiatowy Konkurs „Katyń w pieśni i poezji” rozstrzygnięty – uczennice Szkoły Podstawowej w Trepczy na podium

5 marca w kościele pw. Chrystusa Króla w Sanoku odbył się koncert finałowy konkursu, którego  celem było uczczenie 82. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Nagrodzeni uczestnicy mogli zaprezentować się przed zaproszonymi, dyrektorami szkół i rodzicami, a także innymi uczestnikami i mieszkańcami Sanoka.

W kategorii: twórczość własna (szkoły podstawowe) bezkonkurencyjna okazała się Oliwia Wojtas z kl. VII Szkoły Podstawowej w Trepczy, która zajęła I miejsce. Oliwia skomponowała muzykę, napisała poruszający tekst o zbrodni katyńskiej i zaśpiewała go, akompaniując sobie na pianinie.

W kategorii: recytacja (szkoły podstawowe) Maja Łakos z kl. VII uzyskała III miejsce, a Zofia Ziemlewicz z kl. VIII i Amelia Buczek z kl. VII otrzymały wyróżnienia.

Wszystkie uczenni...

Czytaj dalej

Darmowe konto w PKO Bank Polski dla obywateli Ukrainy – Безкоштовний рахунок в PKO Bank Polski для громадян України

Szanowni Państwo – obywatele Ukrainy.

PKO Bank Polski oferuje uchodźcom możliwość założenia rachunku bankowego na okres 12 miesięcy całkowicie bezpłatnie.
Zgodnie z informacjami z Narodowego Banku Polskiego w przyszłym tygodniu ma ruszyć wymiana hrywien na polskie złote w wytypowanych oddziałach PKO BP SA.


Пані та панове, громадяни України.
PKO Bank Polski пропонує біженцям можливість відкрити банківський рахунок терміном на 12 місяців

абсолютно безкоштовно. За інформацією Національного банку Польщі, наступного тижня в окремих відділеннях PKO BP SA розпочнеться

обмін гривні...

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok

Czytaj dalej

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU „MOJA FIRMA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, projekt zakłada dotacje w kwocie 39.850,00 zł

W ramach projektu oferowane jest:

– wsparcie szkoleniowe,

– wsparcie eksperta dotacyjnego,

– wsparcie finansowe (dotacja) na założenie własnej działalności gospodarczej – 23.050,00 zł,

– wsparcie pomostowe – w okresie do 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. 2.800,00 netto = 16.800,00 zł).

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa w Trepczy z Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie

Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odznaczył Szkołę Podstawową w Trepczy Krajowym Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie; szkoła została włączona do Europejskiego Programu Szkoły dla Zdrowia w Europie.

Placówka jest pierwszą  i jedyną szkołą w Gminie Sanok oraz jedyną szkołą w powiecie sanockim z Krajowym Certyfikatem.

 W dołączonym liście Pan Minister pogratulował całej społeczności szkolnej i życzył dalszych sukcesów w kształtowaniu postaw prozdrowotnych.

W 2014 roku szkoła wstąpiła do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a po trzech latach intensywnych działań została przyjęta do Sieci Wojewódzkiej. Zwieńczeniem wieloletniej i systematycznej pracy jest ten właśnie Certyfikat Krajowy. Uzyskanie tej rangi Certyfikatu zobowiązuje do stałych działań w tym zakresie.

Czytaj dalej

Ogłoszenie przetargu na „Budowę świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż”

W dniu 16 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na zadanie pn.
„Budowa świetlicy sportowo-rekreacyjnej przy boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż”

Oferty należy składać do 31 marca 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy!

 

 

 

 

Czytaj dalej

Całodobowe dyżury sanockich Aptek oraz punktów aptecznych na terenie Powiatu Sanockiego w 2022 r.

Aby zapewnić dostępność świadczeń w porze nocnej, niedzielę i dni wolne od pracy Rada Powiatu Sanockiego uchwaliła rozkład pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sanockiego w 2022 roku.

Apteki mieszczące się w Sanoku będą pełnić dyżury całodobowe.

Dyżury aptek, które znajdują się w Sanoku będą trwać całą dobę. Dla każdej apteki dyżur będzie trwać jeden tydzień. Niektóre apteki będę pełnić dyżury nieco inaczej, jednak w godzinach dostosowanych dla potrzeb mieszkańców.

Apteka pełniąca dyżur całodobowy, a tym samym rozpoczynająca tydzień dyżurowy rozpoczyna o godz. 8.00 w dniu rozpoczęcia dyżuru tygodniowego i kończy o godz. 8.00 w dniu jego zakończenia...

Czytaj dalej

Od dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą otrzymać numer PESEL w urzędach gminy

Na mocy art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, Minister Cyfryzacji ogłosił, że od dnia 16 marca br. uchodźcy z Ukrainy mogą m.in. otrzymać numer PESEL oraz założyć Profil Zaufany. O nadanie numeru PESEL uchodźcy mogą wnioskować w dowolnym organie wykonawczym gminy.

Uchodźcy mogą także:

 • podjąć w Polsce pracę i uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej.
 • Uczniowie i studenci mogą kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach.
 • Zgodnie z ustawą, uchodźcom z Ukrainy przysługuje także jednorazowa zapomoga w wysokości 300 zł/os.

Poniżej DO POBRANIA najważniejsze informacje oraz wniosek o nadanie nr PESEL w języku polskim i ukraińskim.

Нижче для З...
Czytaj dalej

Otwarcie ofert: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce

Gmina Sanok informuje, że w dniu 15 marca br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce”.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożył jeden oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 5 000 000,00 złotych brutto (słownie: pięć milionów złotych 00/100).

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA  o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Czytaj dalej

Uwaga! Przypominamy, że od 1 marca 2022 r. nastąpiła zmiana wysokości opłat za odprowadzenie ścieków

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2022 roku zmianie uległa wysokość opłat za ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

Na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie, wysokość stawek opłat za odprowadzenie ścieków z miejscowości Mrzygłód i Tyrawa Solna: abonament wynosi 9,10 miesięcznie oraz opłata miesięczna za osobę 17,46 zł.

 

Jeśli macie Państwo ustawione stałe zlecenie w swoim banku, to koniecznie zaktualizujcie kwotę na zleceniu stałym.

Szczegółowe informacje w załącznikach.

Czytaj dalej

Solidarni z Ukrainą – przydatne informacje, adresy i telefony dla obywateli Ukrainy – Корисна інформація, адреси та телефони для громадян України

Solidarni z Ukrainą – przydatne informacje, adresy i telefony dla obywateli Ukrainy – Корисна інформація, адреси та телефони для громадян України

Obywatele Ukrainy, dotknięci inwazją na terenie swojego kraju, mogą znaleźć pomocne informacje pod poniższymi adresami i numerami telefonów:

 • Ambasada Ukrainy w Warszawie (wydział konsularny): Antoniego Malczewskiego 17, 02-617 Warszawa Tel: +48 22 621 39 79, +48 698 976 373, +48 698 976 335, +48 694 395 652, +48 664 302 194, +48 664 302 207
 • Gorąca linia na wypadek życia, wypadku lub śmierc...
Czytaj dalej

Nadleśnictwo Brzozów ogłasza chęć skupu lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Brzozów, Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Brzozów informuje, że jest zainteresowane nabyciem działek leśnych1) oraz przeznaczonych do zalesienia2), spełniających, co najmniej, jedno z poniższych kryteriów:

 1. Bezpośrednio przylegających do gruntu w zarządzie Lasów Państwowych – dłuższym lub więcej niż jednym bokiem albo łączących kompleksy leśne ze sobą lub z drogami publicznymi;
 2. Stanowiących samodzielne jednostki gospodarowania, tj. nieruchomości o leśnym charakterze oraz powierzchni – co najmniej 5 hektarów, z faktycznym i prawnym dostępem do dróg publicznych; umożliwiających jednocześnie prowadzenie na tych nieruchomościach racjonalnej gospodarki leśnej.

Oferta dotyczy nieruchomości położonych na terenie gmin Brzozów i Tyrawa Wołoska oraz części gmin Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec, Zarszyn, Sanok 3).

Podmioty zainteresowane ofertą, proszone są o kontakt na adres poczty elektronicznej: brzozow@krosno.lasy.gov.pl lub pod nr telefonu: 13 43 41 524 lub 13 43 09 051.

Czytaj dalej

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce

Do jutra tj. 15 marca 2022 r. do godz.10:00
można składać oferty w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym 28 lutego 2022 r., na zadanie
pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce”.

Otwarcie ofert nastąpi 15 marca o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !

Czytaj dalej

Przetarg na wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód

W dniu 8 marca 2022 r. ogłoszono przetarg na
„Wykonanie elewacji oraz robót towarzyszących Klubu Seniora w miejscowości Mrzygłód”.

Oferty można składać do 23 marca 2022 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !

 

 

Czytaj dalej

Informator zawierający podstawowe dane o systemie oraz sposobach uzyskania nieodpłatnej Pomocy Prawnej

    Nieodpłatna pomoc prawna,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie
oraz
nieodpłatna mediacja.

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?

Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Czytaj dalej

Mer Borysławia przesyła podziękowania dla mieszkańców Gminy Sanok i wszystkich Polaków za pomoc niesioną Ukrainie

Czytaj dalej

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ – Uchwała Antysmogowa nie oznacza obowiązku „PRZEJŚCIA NA GAZ”

Uchwała antysmogowa tj. uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LII/869/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (weszła w życie 3 czerwca 2018 r.) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadza ograniczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących do ogrzewania (kotłów zasilające centralne ogrzewania jak i urządzeń wydzielające ciepło, czyli kominków, piecyków typu koza, pieców kaflowych, trzonów kuchennych) w których spala się  paliwo stałe czyli węgiel, ekogroszek, drewno kawałkowe, wióry drewniane, pellet.

Powyższe nie oznacza, że wszyscy muszą zainstalować kocioł na gaz. Na rynku są dostępne kominki spełniające wymogi ekoprojektu, oraz kotły na paliwo stałe (pellet i drewno kawałkowe) spełniające wymogi 5 klasy spalania i ekoprojektu oraz kotły zgazowujące drewno.

KOTŁY ZASILAJĄCE CENTRALNE OGRZEWANIE

Kotły zakupione i zainstalowane po 3 czerwca 2018 ale do  31 grudnia 2019 roku muszą spełniać standardy emisyjności zanieczyszczeń zgodne z 5 klasą wg. normy  PN-EN 303-5:2012.

Kotły zakupione i zainstalowane po 1 stycznia 2020 roku muszą spełniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe –  czyli muszą posiadać deklarację ekoprojektu.

Czytaj dalej

Uczennica Szkoły Podstawowej w Kostarowcach w gronie najlepszych uczniów w województwie!

W środę 9 marca br. uczennica klasy VIII – Agata Kwiatanowska ze Szkoły Podstawowej im. św. Andrzeja Boboli w Kostarowcach uczestniczyła w Rejonowym etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Wielkim sukcesem jest zakwalifikowanie się z I etapu szkolnego do II etapu rejonowego Konkursu z Fizyki i znalezienie się w gronie najlepszych uczniów w województwie! Mamy nadzieję na awans do etapu finałowego!

Czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej w II etapie konkursu TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2022! Zagłosuj

Niezmiernie miło nam poinformować, że Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej został zakwalifikowany do II etapu konkursu „Top Inwestycje Komunalne 2022”!!

Głosowanie czytelników trwa do 15 kwietnia do godz. 12:00. Liczymy na Państwa głosy!

Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów (klików) zostanie uhonorowana nagrodą specjalną od czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Na stronie https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2022,105/ prezentujemy 25 inwestycji, które przeszły do drugiego etapu konkursu. Spośród nich Rada Konsultacyjna wybierze 10 laureatów.

Głosowanie Rady i czytelników jest niezależne.

Czytaj dalej

Dzień Sołtysa 2022

Czytaj dalej

Drugi transport darów dla Borysławia już na miejscu

Wczoraj rano z Urzędu Gminy Sanok wyjechał kolejny transport darów dla Borysławia. Na przejście graniczne w Krościenku wyjechały kolejne trzy busy po brzegi wypełnione produktami spożywczymi, kosmetykami, środkami opatrunkowymi, lekami, produktami dla dzieci (mleko, pampersy, chusteczki, kosmetyki do pielęgnacji, zabawki, drewniane łóżeczka), a także kocami, pościelą i odzieżą. Produkty zostały zebrane przez mieszkańcy naszej Gminy.

Ogromnie dziękujemy i przekazujemy wyrazy wdzięczności od Mera Borysławia Ihora Yavorskyiego za Wasze ogromne i otwarte serca oraz za bezinteresowną pomoc w tak trudnym dla Ukrainy czasie!

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu realizuje projekt „Niezbędnik Turystyczny”

Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu jest w trakcie realizacji projektu pn. „Niezbędnik Turystyczny” – promocja terytorialna regionu”. Inicjatywa finansowana jest w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 i obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin należących do obszaru objętego LSR – LGD „Zielone Bieszczady” tj.: Gmina Lutowiska, Gmina Czarna, Gmina Ustrzyki Dolne, Gmina Olszanica, Gmina Tyrawa Wołoska, Gmina Solina, Gmina Sanok.

Czytaj dalej

Ulotki informacyjne dla uchodźców z Ukrainy – pomoc w czterech językach

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zgłaszane wnioski, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przygotowała ulotki informacyjne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski. Ulotki napisane w przystępny i czytelny sposób mają ułatwić uchodźcom funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju.

Czytaj dalej

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

W Szkole Podstawowej w Niebieszczanach cyklicznie odbywa się Ogólnopolski Konkurs z Języka Angielskiego PINGWIN, który cieszy się dużą popularnością wśród uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju.

W tym roku uczniowie musieli zmierzyć się z testem, który składał się z 30 pytań, do każdego pytania podane były cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jeden był prawidłowy. Podstawę do oceny stanowiły wypełnione przez uczestników arkusze.

Wyniki konkursu okazały się niezwykle pomyślne dla Nataszy Kurek z klasy 5 a, która zajęła III miejsce w Polsce, w nagrodę otrzymując dyplom laureata oraz nagrodę książkową. To nie jedyny sukces Nataszy. Uczennica zakwalifikowała się do II etapu  Międzyszkolnego Konkursu
z Języka Angielskiego dla klas 5 i 6 Szkół Podstawowych ( którego honorowym patronem jest Burmistrz Miasta Sanoka) organizowanego przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sanoku.

Czytaj dalej

Podopieczni UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany Mistrzami i Vicemistrzami Mistrzostw Makroregionu Południowego!

W dniu 5 marca 2022 roku w Dukli odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Południowego Karate Kyokushin, w których brało udział 246 zawodników z 35 klubów zrzeszonych w Polskim Związku Karate. UKS Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany reprezentowali Dawid Koczera w kategorii senior -70kg oraz Krzysztof Rycyk w kategorii junior -65kg.

Czytaj dalej

Wyruszył transport darów z pomocą humanitarną dla zaprzyjaźnionego Borysławia

Dzisiaj, 4 marca wyjechał transport z darami od mieszkańców i firm z terenu miasta i Gminy Sanok do zaprzyjaźnionego Borysławia. Trzy samochody zabrały rzeczy, o które prosiły władze ukraińskiego miasta. Jest to pierwszy taki transport z Urzędu Gminy Sanok, ale już możemy powiedzieć, że z pewnością będą kolejne – mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak. W drogę na granicę wyruszył specjalnie oznakowany bus Gminy Sanok, samochód ciężarowy firmy TRANSPRZĘT oraz samochód Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostarowiec. Każdy z nich po brzegi załadowany najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi i higienicznymi, o które prosił Mer Borysławia. Transport ma dotrzeć na granicę Korczowa-Krakowiec. Tam nastąpi przeładunek towarów na samochody, które przyjadą z Borysławia. Niech ta podróż na granicę zarówno naszych, jak i ukraińskich kierowców będzie szybka i bezpieczna.

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XIX Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Przedsięwzięcie realizowane jest od 2003 roku w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy,  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XIX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne przebiega pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w nim mogą brać zarówno właściciele dużych, jak i małych gospodarstw rolnych o różnych profilach produkcji. Warunkiem udziału w Konkursie jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Czytaj dalej

Jak poprawnie utylizować opony rolnicze z gospodarstw rolnych?

Urząd Gminy Sanok informuje:

opony powstające w gospodarstwach rolnych (opony rolnicze)
nie stanowią odpadów komunalnych i nie są zbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opony rolnicze należy przekazywać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów indywidualnie.

 

Podmiotem przyjmującym opony rolnicze jest :

TRANSPRZĘT sp. z o.o. sp. komandytowa,
Zabłotce 51,
38-500 Sanok
NIP 687-196-49-74.

Opony można przekazać po uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 13-46-46-001

Usługa jest odpłatna.

Czytaj dalej

XLVIII Sesja Rady Gminy Sanok

W dniu 03 marca (czwartek) 2022 r. o godzinie 14:30 w sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku
odbędzie się XLVIII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok.

 

 

Czytaj dalej

Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204 R Długie – Pakoszówka w km 5+509 – 5+624 w m. Strachocina” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót
od dnia 03.03.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała 61 000 zł dofinansowania w ramach „Infrastruktura Domów Kultury 2022”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki naboru wniosków w programie Infrastruktura Domów Kultury 2022. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w wysokości 61 000,00 zł na realizację projektu pn. „Cool KULTURA – zakup profesjonalnego sprzętu multimedialnego dla Gminnego Ośrodka Kultury”.
Pozyskane środki pozwolą na wprowadzenie wyższych standardów działalności GOK-u dostosowanych do bieżących potrzeb, poprawią dostępność i stworzą warunki do uczestnictwa w kulturze różnych grup społecznych. Przedsięwzięcie w pełni wpisuje się w nową rzeczywistość...

Czytaj dalej

Zarządzenie Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Zarządzenie Nr 37/2022
Wójta Gminy Sanok
z dnia 01.03.2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3, art.31 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 27 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1133 z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011r. w  sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

zarządzam co następuje:

§1

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok
  w zakr...
Czytaj dalej

Komitet Społeczny „Przyjazna Dłoń” prowadzi zbiórkę pieniędzy w ramach pomocy humanitarnej dla Ukrainy

W dniu 28 lutego 2022 r. został powołany Komitet Społeczny „Przyjazna Dłoń” przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku, mający społeczno-opiekuńczy i humanitarny cel. Osobą reprezentującą jest pan Paweł Wdowiak- Zastępca Wójta Gminy Sanok.
Komitet prowadzi zbiórkę środków finansowych WYŁĄCZNIE na utworzone konto z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców przebywających na terenie RP w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub ze wględu na pobyt tolerowany opuszczających objętą działaniami wojennymi Ukrainę.

Czytaj dalej

Uwaga! Zmiana adresu Biura Powiatowego ARiMR w Lesku

KOMUNIKAT

Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
informuje,
iż z dniem 1 marca 2022 r.
zmianie ulega adres Biura Powiatowego ARiMR w Lesku.

Nowa lokalizacja Punktu Obsługi Klienta to:
ul. Piłsudskiego 5, 38-600 Lesko.
Niezbędne informacje dostępne pod nr telefonu: + 48 13/469 92 41

Czytaj dalej

Wyniki naboru „Lokalny Animator Sportu 2022”

W wyniku zakończenia procedury naboru w projekcie „Lokalny Animator Sportu”, w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” ogłoszonym przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu informuję, że do uczestnictwa w projekcie „Lokalny Animator Sportu 2022” zostali wybrani:

  1. ORLIK w Prusieku:       Pan  Jakub Mańko
  2. ORLIK w Trepczy:        Pan  Łukasz Tchórz
                                        Pan  Jakub Jaklik

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrani kandydaci spełnili wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu, posiadają odpowiednie kwalifikacje, specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w pracy na boiskach Orlik.

Czytaj dalej

1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Śp. Prezydent RP Lech Kaczyński ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. „Dzień ten jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). To także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Czytaj dalej

ZBIÓRKA DARÓW – Gmina Sanok solidarna z Ukrainą!

Szanowni Państwo,
Drodzy mieszkańcy Gminy Sanok

To, co obecnie dzieje się za naszą wschodnią granicą jest wstrząsające i budzi ogromny niepokój. Z godziny na godzinę coraz więcej osób potrzebuje pomocy, a my nie możemy pozostać obojętni!

Dziś z prośbą o pomoc zwrócił się do nas ukraiński przyjaciel i partner wspólnych projektów – Mer Borysławia pan Ihor Yavorskyi. Obecnie na Ukrainę Zachodnią (w tym do Borysławia) zaczynają napływać uchodźcy ze wschodniej i środkowej Ukrainy. Ich liczba szybko rośnie, a w sklepach i hurtowniach zaczyna brakować niezbędnych produktów żywnościowych i artykułów higienicznych!

W odpowiedzi na prośbę naszych przyjaciół z Ukrainy organizujemy ZBIÓRKĘ na terenie Gminy Sanok!!!

Czytaj dalej

Gmina Sanok FAKTY: Cz. II Gospodarka odpadami (PSZOK)

Szanowni Państwo;
W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się pewne niedopowiedziane informacje.
W związku z tym, w poniższym materiale przedstawiamy Państwu RZETELNE i DOPRECYZOWANE FAKTY.
Czytaj dalej

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym

Zapraszamy dzieci rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. Patronat Honorowy nad konkursem sprawuje Minister Edukacji i Nauki.

Konkurs jest organizowany w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy upowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie jest częścią kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”.

W Konkursie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2008–2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu. 

Czytaj dalej

Warsztaty florystyczne, szydełkowe i decoupage w klubie Seniora w Mrzygłodzie

Klubowiczki i klubowicze w Mrzygłodzkim Klubie Seniora nie zwalniają tempa! Nie tak dawno zakończyli warsztaty projektowe pn. “SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych”, realizując zajęcia plastyczne czy sportowo – rekreacyjne (nordic walking, taniec, joga), a już rozwijają umiejętności w nowej dziedzinie artystycznej dotyczącej florystyki i decoupage! Podczas ostatnich zajęć powstały pięknie zdobione pudełka, flakony i tace, a także szydełkowe ozdoby, które z pewnością przydadzą się na nadchodzące Święta Wielkanocne. Niezmiennie podziwiamy talenty naszych seniorów!

Czytaj dalej

Podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa na realizację inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód. Jest to kontynuacja robót na tych obszarach. „Bardzo nas cieszy podpisanie tej umowy. Jest to konsekwentna realizacja zadań, które wynikają z założeń kampanii wyborczej Wójta Gminy Sanok, która od początku zakładała, że poprawa jakości życia poprzez rozwój gospodarki wodno-ściekowej będzie priorytetem – i tak jest” – mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak.
Niebieszczany są 27 miejscowością sukcesywnie kanalizowaną w Gminie Sanok. Do tego dochodzi budowa kanalizacji sanitarnej w tzw. Dolinie Sanu. Po zakończonych budowach tej infrastruktury w Tyrawie Solnej, Mrzygłodzie i Hłomczy konsekwentnie realizujemy budowy w Łodzinie i Dobrej. Podpisana dzisiaj umowa pozwoli zrealizować także budowę kanalizacji w Mrzygłodzie na tzw. „osiedlu Podlas”. Myślę, że ta poprawa jakości życia jest widoczna”– podsumowuje Paweł Wdowiak.

Czytaj dalej

Nabór na stanowisko Lokalny Animator Sportu 2022

Gmina Sanok ogłasza nabór na stanowiska:

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Trepczy
Sanocka 16, 38-500 Sanok

Animatora Sportu na obiekcie ORLIK w Prusieku 157,
38-504 Prusiek

w ramach Projektu „Lokalny Animator Sportu 2022”.

 

Czytaj dalej

22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zuchom, Harcerzom, Instruktorom i wszystkim sympatykom Związku Harcerstwa Polskiego
składamy gorące życzenia zdrowia i ogromnej radości.
Niech harcerska przyjaźń, braterstwo i zrozumienie zmieniają świat na lepsze,
a służba, którą pełnicie będzie źródłem satysfakcji i wzorem dla kolejnych pokoleń.
 

                                                                                               Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

                                        Wójt Gminy Sanok                  Zastępca Wójta                    Przewodniczący Rady Gminy
                                         ...

Czytaj dalej

Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium z „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czytaj dalej

Informacja dotycząca świadczenia ratowniczego dla strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej

Na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U.2021.0.2490) wprowadza się świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej dla strażaków ratowników OSP.

Zgodnie z art.16 ustawy Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

 

 

Czytaj dalej

Gmina Sanok FAKTY: Cz.I Gospodarka wodno-ściekowa

Szanowni Państwo;
W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się pewne niedopowiedziane informacje 
W związku z tym, w poniższym materiale przedstawiamy Państwu RZETELNE i DOPRECYZOWANE FAKTY.
Cz.I
Gospodarka wodno-ściekowa

 

Czytaj dalej

Ponad 3 mln zł dla Gminy Sanok na przebudowę drogi Prusiek-Płowce!

Województwo Podkarpackie otrzymało ponad 200 mln zł na realizację zadań powiatowych i gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Dzięki temu planowana jest budowa, przebudowa lub remont 3,8 tys. km dróg: 1,95 tys. km powiatowych i 1,85 tys. km gminnych.

W powyższym naborze Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 052 728,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Prusiek-Płowce na terenie Gminy Sanok”.

Serdecznie dziękujemy
Wojewodzie Woj. Podkarpackiego Ewie Leniart, Posłowi na Sejm RP Piotrowi Uruskiemu oraz Posłowi Piotrowi Babinetz za okazane wsparcie.

Czytaj dalej

72 000 maseczek dla mieszkańców Gminy Sanok!

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart przekazała 72 000 maseczek dla mieszkańców Gminy Sanok. W tym tygodniu, za pośrednictwem sołtysów oraz strażaków OSP rozpoczęliśmy ich dystrybucję na terenie miejscowości naszej gminy. W najbliższych dniach będą dostępne m.in. w kościołach, Ośrodkach Zdrowia czy w wiejskich sklepach.

Zachęcamy Państwa do ich odbioru!

Pamiętaj

Maseczka wspomaga uniknięcie zakażenia, ale nie zabezpiecza w 100% przed koronawirusem!
Stosuj podstawowe środki ostrożności, często myj ręce
oraz kieruj się zasadą DDM tj. dezynfekcja, dystans, maseczka.

 

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w programie Polska Cyfrowa „Granty PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”

Gmina Sanok znalazła się na liście wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Projekt „Granty PPGR” ma na celu wyeliminowanie ograniczeń w dostępności cyfrowej dla uczniów z terenów popegeerowskich. Gmina Sanok otrzymała dofinansowanie w kwocie 288 000,00 zł (100% wnioskowanej kwoty) na zakup 117 sztuk komputerów służących do nauki zdalnej. Wkrótce podpiszemy umowę z operatorem projektu i przystąpimy do prac przetargowych, mających na celu wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Czytaj dalej

Podziękowanie dla Wójta Gminy Sanok za wsparcie 1. Rajdu Ziemi Sanockiej dla WOŚP

W miniony piątek Wójt Gminy Sanok Anna Hałas odebrała z rąk organizatora p. Andrzeja Buziewicza pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za wsparcie i pomoc w organizacji 1. Rajdu Ziemi Sanockiej organizowanego przez Koło Ziemi Sanockiej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy za możliwość bycia partnerem w tym wydarzeniu!

 Gmina Sanok „Przyjedź, zakochaj się, wróć!”

 

Czytaj dalej

Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hłomcza, Łodzina i Dobra

Nadal trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Dolinie Sanu. Jednym z założeń i priorytetowych zadań naszego samorządu jest skanalizowanie całego obszaru Gminy Sanok, to niezwykle istotna sprawa mówi Zastępca Wójta Paweł Wdowiak. Realizacja tych inwestycji jest nie tylko istotną korzyścią dla środowiska, ale przede wszystkim podwyższy standard i jakość życia mieszkańców podsumowuje Paweł Wdowiak.
W Hłomczy wykonano ok. 8 km sieci wraz z przepompowniami. Do tej pory do sieci kanalizacji sanitarnej podłączono 70 budynków mieszkalnych, a obecnie trwa przyłącz kolejnych domów. Równolegle kontynuowane są prace w pozostałych dwóch miejscowościach.
W Łodzinie wykonano 6 km sieci wraz z przepompowniami, a przewidywany termin podłączania budynków...

Czytaj dalej

Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, motoryzacyjnej oraz budowlanej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium „Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, motoryzacyjnej oraz budowlanej.”

Webinarium odbędzie się 22 lutego 2022 r. od 11:00 do 11:40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego 2022 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (22 lutego 2022 r.). 

Czytaj dalej

Szkolenia internetowe „KGW na CITo!” dla Kół Gospodyń Wiejskich

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza do udziału w webinariach pn. „KGW na CITo!”. Jest to cykl 32 szkoleń dla Kół Gospodyń Wiejskich z całej Polski. Tematyka szkoleń obejmuje szerokie spektrum aktualnych zagadnień związanych z prowadzeniem Kół Gospodyń Wiejskich.

Webinaria „KGW na CITo!” odbędą się we wszystkich województwach, po dwa w każdym. Kalendarz webinariów do wglądu poniżej oraz do pobrania → Kalendarium

 

Szkolenia odbędą się w lutym i marcu. Webinaria odbędą się we wskazanych terminach, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Rekrutacja na szkolenia ruszyła 31 stycznia ! 

Czytaj dalej

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci

Placówka Terenowa KRUS w Sanoku zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich (klasy od 0 do 8) do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci przebiegającym pod hasłem:Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy
w gospodarstwie rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych.

Prace należy dostarczyć do Placówki Terenowej KRUS w Sanoku w terminie do 1 kwietnia 2022 r.

Bliższe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Kasy https://www.krus.gov.pl.

Czytaj dalej

XLVII Sesja Rady Gminy Sanok

Uprzejmie zawiadamiam, że XLVII Sesja (nadzwyczajna) Rady Gminy Sanok odbędzie w dniu 11 lutego 2022 r. (piątek) o godzinie 9:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Sanok.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Bykowce, Zabłotce i Trepcza w przedmiocie wyłączenia terenów sołectw Bykowce i Zabłotce oraz części terenu sołectwa Trepcza z Gminy Sanok i włączenia do miasta Sanok oraz w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia tych konsultacji;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Pisarowce 8”;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifik...
Czytaj dalej

Uwaga! Utrudnienia w ruchu drogowym od 11 lutego!

 

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229 R Prusiek – Niebieszczany – Wysoczany w km 1+880 – 1+929 w m. Prusiek” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót
od dnia 11.02.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Czytaj dalej

Album „Naftowa Kolebka Europy – Zapomniana historia Polski i Ukrainy” dostępny w wersji elektronicznej!

Trzy tysiące egzemplarzy albumu „Zapomniana naftowa kolebka Europy” jest gotowych do dystrybucji.
To unikatowe wydawnictwo opisuje najciekawsze fakty z historii wydobycia ropy naftowej na obszarach gminy Sanok oraz miasta Borysław. Autorami tekstów są Damian Nowak, Łukasz Bajda oraz Taras Hryniewicz.
Wydanie albumu jest jednym z zadań wspólnego projektu Gminy Sanok i Rady Miasta Borysław z Ukrainy pn. „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

 

Elektroniczna wersja albumu DO POBRANIA w załączniku.

Czytaj dalej

Uwaga! Utrudnienia w ruchu od 15 lutego!

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji
pn: ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce – Trepcza w km od 1+955 do 2+075 w m. Srogów Dolny” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót
od dnia 15.02.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

 

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Czytaj dalej

W Sanoku po raz drugi silniki zagrały dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

W ubiegły weekend – 29-30.01.2022 odbył się 1. Rajd Ziemi Sanockiej. Była to już druga impreza wspierająca WOŚP organizowana przez Koło Ziemi Sanockiej przy Automobilklubie Małopolskim Krosno. W tym roku organizowana przez sanockich pasjonatów motorsportu impreza została wpisana do kalendarza Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Konkursowej Jeździe Samochodem 2022. Tegoroczne zmagania przyciągnęły do Sanoka amatorów sportowej jazdy nawet z okolic Krakowa, w sumie w imprezie udział wzięło 24 załogi, w tym 22 amatorów. Organizatorzy przygotowali dla uczestników aż trzy różne próby, z których jedna była dla chętnych, a dwie pozostałe, przejeżdżane trzykrotnie były liczone do klasyfikacji imprezy.

Czytaj dalej

Szukasz porady prawnej? Lista nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Sanockiego w 2022 roku

Zgodnie z art. 8a  ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), Starostwo Powiatowe w Sanoku przedstawia listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.

Czytaj dalej

Remont, przebudowa, modernizacja oraz asfaltowanie placów i dróg w Gminie Sanok w 2021 roku

Gmina Sanok regularnie pozyskuje, a także przeznacza środki własne na remonty, modernizacje oraz przebudowy placów i dróg.
W minionym roku, w znacznym stopniu dzięki dofinansowaniom m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej czy środków pozyskanych z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowano 4617 m dróg, przebudowano 533 m nawierzchni oraz zmodernizowano 1015 m dróg dojazdowych do terenów rolnych.
Łącznie Gmina Sanok przeprowadziła modernizację 5150 m dróg i 645 m2 placów. Dzięki realizacji inwestycji w znaczący sposób poprawił się komfort dojazdu mieszkańców do prywatnych posesji, działek czy pól uprawnych, a przede wszystkim wzrósł poziom bezpieczeństwa na gminnych drogach.

Czytaj dalej

Zakończenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w Strachocinie

Pod koniec ubiegłego roku zakończono budowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Strachocina.
Do wodociągu podłączono 302 budynki mieszkalne wraz z obiektami gminnymi tj. Wiejskim Domem Kultury, szatnią sportową przy stadionie, budynkiem OSP oraz budynkiem Regionalnej Izby Pamięci. Łącznie wykonano 21,5 km sieci wraz z przyłączami. Prawdopodobnie od marca mieszkańcy będą mogli zgłaszać się do SPGK w celu podpisania umowy.

Czytaj dalej

Konkurs literacki „Są gdzieś okna, które płoną cały czas”- gość specjalny Jasiek Mela!

Zapraszamy do udziału w V edycji konkursu literackiego na temat niepełnosprawności „Są gdzieś okna, które płoną cały czas” połączonego z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej (rok szkolny 2021/2022).

Celem projektu jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

Konkurs literacki jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie może być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Praca może mieć formę eseju, pamiętnika, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej (wraz z wymaganymi załącznikami) do 8 marca 2022r.

Czytaj dalej

IX Ogólnopolskie Mistrzostwa Strażaków OSP w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie.

Zawody rangi mistrzostw kraju odbędą na stoku Areny Narciarskiej Jaworki-Homole w Szczawnicy woj. małopolskie w dniach 26-27.02.2022.
W zawodach bez wcześniejszych eliminacji mogą startować strażacy OSP z całego kraju. Jednostki OSP mogą zgłosić swoich reprezentantów do konkurencji indywidualnej lub drużynowej albo do obu konkurencji. Podczas Mistrzostw obowiązkowo wszyscy zawodnicy startują w ubraniu strażackim specjalnym typu Nomex ( kurtka + spodnie ) oraz w hełmie strażackim. Startujący zawodnicy muszą być pełnoletni. Warunkowo w każdej z konkurencji i ich podziałach organizatorzy dopuszczają z danej jednostki OSP do 2 zawodników, którzy ukończyli 15 lat...

Czytaj dalej

Gmina Sanok partnerem tegorocznego 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Sanoku!

Jest nam miło poinformować, że w tegorocznej 30. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Gmina Sanok miała swój udział i dwukrotnie dołożyła pomocną cegiełkę!
W dniu finału tj. 30 stycznia br. m.in. na terenie naszej gminy odbył się I Rajd Ziemi Sanockiej. Ta dwudniowa impreza została zorganizowana przez Koło Ziemi Sanockiej przy Automobilklubie Małopolskim Krosno. Gmina Sanok zabezpieczała odcinek w miejscowości Prusiek, gdzie odbyły się dwukrotnie próby sportowe uczestników.

Czytaj dalej

Zapraszamy na bezpłatne webinarium o tematyce „Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?” już 11 lutego br.

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku wraz z Platformą Startową Unicorn Hub zaprasza na bezpłatne webinarium
„Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?”

Webinarium odbędzie się 11 lutego 2022 r. od 11:00 do 12:15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2022 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (11 lutego 2022 r.).  

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium jest skierowane do osób z ciekawym pomysłem na innowacyjny biznes na nowy produkt lub usługę.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Platformy Startowej Unicorn Hub Pan Jacek Korzeniak, Kierownik Projektu w Platformie Startowej Unicorn Hub.

Czytaj dalej

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r. – zasady i terminy składania wniosków

 

 

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r.

 

Czytaj dalej

Czytaj dalej

XLVI Sesja Budżetowa Rady Gminy Sanok

W czwartek 27 stycznia 2022 r. o godzinie 15:00 odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji – sesja budżetowa. Gminni Radni będą obradować w Wiejskim Domu Kultury w Kostarowcach.

 

Czytaj dalej

Uwaga! Ograniczenie obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Sanok!

Szanowni Państwo
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną
oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu Gminy Sanok
od dnia 27 stycznia br. (czwartek)
prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w urzędzie!

Czytaj dalej

Otwarcie ofert- przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód

Gmina Sanok informuje, że w dniu 26 stycznia br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożył jeden oferent. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonej oferty pod kątem spełniania wszystkich wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 7 700 000,00 złotych brutto (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy złotych 00/100).

INFORMACJA z otwarcia ofert

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wilki podchodzą coraz bliżej domów! Zachowaj szczególną ostrożność

W ostatnim czasie pojawiają się informacje o obecności wilków w sąsiedztwie prywatnych posesji. W związku z powyższym Wójt Gminy Sanok apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Zwracam się do właścicieli psów o nadzór nad zwierzętami, zamykanie ich na noc w budynkach i unikanie spacerów w okolicznych lasach. Proszę o zamykanie posesji i zabezpieczenie odpadów komunalnych tak, aby nie stały się one pożywieniem dla dzikiej zwierzyny. Przypominam, że spuszczanie psa ze smyczy w lesie jest zabronione -mówi Anna Hałas Wójt Gminy Sanok.

W przypadku kontaktu z wilkiem lub innymi drapieżnikami należy nie prowokować zwierząt i spokojnie się oddalić.

Każdy niebezpieczny incydent z udziałem wilka należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Sanok osobiś...

Czytaj dalej

Trwa przebudowa Gminnej Izby Pamięci w nowoczesne Centrum Kultury i tradycji Regionalnej w Strachocinie

Trwa realizacja największej, rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji w Gminie Sanok. Projekt inwestycyjny obejmuje prace budowlane oraz wyposażenie obiektu w innowacyjne rozwiązania technologiczne. Nowoczesnemu charakterowi infrastruktury ma także odpowiadać atrakcyjna i kompleksowa oferta kulturalna i edukacyjna, skierowana do mieszkańców ziemi sanockiej oraz turystów odwiedzających Strachocinę.
W 2021 roku wykonano prace rozbiórkowe, podbicie i izolację fundamentów, warstwy podposadzkowe, montaż konstrukcji drewnianej, drenaż oraz część instalacji odgromowej. Plan na bieżący rok obejmuje zakończenie prac budowlanych oraz zakup wyposażenia wystawienniczego i multimedialnego.
Całość inwestycji wynosi 3 207 240,73 zł dzięki dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu...

Czytaj dalej

Gmina Sanok partnerem 1. Rajdu Ziemi Sanockiej dla WOŚP!

Koło Ziemi Sanockiej po raz kolejny zagra dla WOŚP!

W dniach 29-30 stycznia br. odbędzie się Pierwszy Rajd Ziemi Sanockiej. Trasa rajdu będzie przebiegała m.in. przez teren naszej gminy. W miejscowości Prusiek odbędzie się próba sportowa nr 1, 2 i 4 powyższego rajdu.
Już po raz drugi Koło Ziemi Sanockiej przy Automobilklubie Małopolskim Krosno zorganizuje imprezę motoryzacyjną, która wesprze Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
W tym roku impreza ta zostanie zorganizowana przez nazwą 1. Rajd Ziemi Sanockiej i będzie trwać 2 dni, tj. 29 i 30.01.2022. Pierwszego dnia wydarzenie w całości będzie poświęcone WOŚP i odbędzie się na parkingu firmy Sanok Rubber, mieszczącym się przy ulicy Przemyskiej 24...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w XIV edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Prace naukowe (m.in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.

Czytaj dalej

Otwarcie ofert- przetarg na Obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach

Gmina Sanok informuje, że w dniu 21 stycznia br. o godz. 1230 miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach.

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie oferty złożyło dwóch oferentów. Obecnie trwają prace komisji przetargowej polegające na badaniu i weryfikacji złożonych ofert. Pod uwagę będą brane te, które spełniają wszystkie wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na sfinansowanie w/w zamówienia Gmina Sanok zamierza przeznaczyć 370 000,00 zł brutto.

INFORMACJA z otwarcia ofert

Czytaj dalej

21-22 stycznia Dzień Babci i Dziadka!

Czytaj dalej

Gmina Sanok największym beneficjentem środków w programie „Cyfrowa Gmina” w powiecie sanockim!

Gmina Sanok przystępuje do unijnego programu „Cyfrowa Gmina” wnioskując o dofinansowanie, w ramach którego istnieje możliwość cyfryzacji urzędu gminy.
Działania będą obejmować zwiększenie cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT oraz szkolenia pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa informatycznego gminy.
Gmina Sanok  jest uprawniona do pozyskania środków w wysokości 543 390,00 zł na ten cel. To najwyższa kwota w powiecie sanockim przeznaczona na gminy wiejskie.

Czytaj dalej

Chcesz zrobić coś dobrego dla innych? Lubisz pomagać? Bezpłatny Poradnik Kompas NGO

Fundacja Pro NGO udostępniła bezpłatny Poradnik Kompas NGO, który jest publikacją stworzoną z myślą o organizacjach pozarządowych. Poradnik to nie tylko miejsce inspiracji dla NGO, to także lektura dla wszystkich tych, którzy są zaangażowani w działania społeczne, wolontariat, szukają inspiracji do podejmowania nowych wyzwań i chcą zrobić coś dobrego dla innych.

Poradnik Kompas NGO można pobrać bezpłatnie na stronie:

www.poradnik.kompasngo.pl

Czytaj dalej

Przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niebieszczany i Mrzygłód

W dniu 4.01.2022 r. ogłoszono przetarg na zadanie
“Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód”

Oferty można składać do 26 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !

Czytaj dalej

Uczennica Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach laureatką konkursu wojewódzkiego!

Ponad 30. młodych recytatorów z 19. szkół Podkarpacia zgromadził VI Wojewódzki Konkurs Recytacji Poezji Adama Mickiewicza. Tegoroczna edycja tych wyjątkowych zmagań została przeprowadzona w formule online. Organizator- Zespół Szkół Społecznych w Jaśle – dołożył wszelkich starań, aby zainteresować młodzież twórczością naszego narodowego wieszcza.

Czytaj dalej

Przetarg na obsługę Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach

W dniu 10 stycznia 2022 r. ogłoszono przetarg na
“Obsługa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach”

Oferty można składać do 21 stycznia 2022 r. do godziny 10:00.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !

Czytaj dalej

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródła ciepła i rodzaju spalanych paliw dla właścicieli budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Od 1 lipca trwa obowiązek rejestracji źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Do rejestracji ogrzewania zobowiązani są właściciele i zarządcy budynków. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklaracjęTakich źródeł nie trzeba było wcześniej rejestrować. Zmieniła to ubiegłoroczna nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy

Wójt Gminy Sanok informuje, że od dnia 10 stycznia 2022r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 I piętro będą przyjmowane wnioski na:

dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych.

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 14:00
 • Środa w godz. 8:00 – 17:00 
 • Piątek w godz. 8:00 – 13:00

Ponadto wnioski będą przyjmowane w poszczególnych miejscowościach w terminach:

 • Niebieszczany      – 11 styczeń 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Mrzygłód             – 13 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00 – Klub Seniora 
 • Kostarowce          – 17 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Trepcza...
Czytaj dalej

Gmina Sanok Liderem Aktywności Gospodarczej Podkarpacia!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż Gmina Sanok otrzymała tytuł
LIDERA AKTYWNOŚCI
w rankingu Gazety Codziennej „NOWINY”,
Ranking Aktywności Powiatów i Gmin – Dwie dekady rozwoju XXI wieku”,
w kategorii:


GMINA- Lider Aktywności Gospodarczej Podkarpacia dwóch dekad XXI wieku”.

Czytaj dalej

Uwaga! 7 stycznia 2022 dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sanok

ZARZĄDZENIE Nr 286/2021

Zarządzenie Nr 286/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 grudnia 2021 r.
 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2022 r. przysługującego
w zamian za święto przypadające w sobotę.

 

Na podst. art.33 ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 9j.t.Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1320 z późn.zm.)

zarządzam
co następuje:

§1

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Sanok, w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r.

§2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty oraz do wiadomości mieszkańców Gminy ...

Czytaj dalej

Zakończenie kolejnego etapu remontu Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku

Nie do poznania zmienia się wnętrze Wiejskiego Domu Kultury w Prusieku. Za sprawą konsekwentnie prowadzonych prac remontowych obiekt odzyskuje dawny blask.
Po przeprowadzeniu w poprzednich latach prac związanych z termomodernizacją budynku  (docieplenie ścian, wyprawa elewacyjna), wymianą stolarki zewnętrznej, remontem kuchni, łazienek oraz utworzeniu antresoli, przystąpiono do kompleksowego remontu głównej sali tanecznej.

Czytaj dalej

Budynek OSP w Dobrej po remoncie

Ochotnicza Straż Pożarna, to najważniejsza jednostka działająca w większości miejscowości. W momencie pożaru, wypadku drogowego czy klęski żywiołowej, niejednokrotnie to właśnie ochotnicza straż pożarna jako pierwsza jest na miejscu zdarzenia. To sprawia, że jednostki muszą posiadać specjalistyczny sprzęt, a także odpowiednio przystosowany budynek, umożliwiający szybką reakcję na zagrożenie.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Gminy Sanok

Od 1 stycznia 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach, będzie usytuowany
Powiatowy Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej,
w którym można uzyskać bezpłatną poradę prawną, poradnictwo obywatelskie oraz edukację prawną.

Dyżury
adwokata lub radcy prawnego
w ŚRODY w godzinach 13:00-17:00
Adres: Kostarowce 224; 38-507 Jurowce
tel: 13 44 612 84

Czytaj dalej

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Dobrej

Mieszkańcy miejscowości Dobra mogą cieszyć się odnowionym wnętrzem swojego Domu Kultury. Na przełomie listopada i grudnia br. przeprowadzono remont sali tanecznej. W ramach zadania wykonano część stropu z płyt gk, szpachlowanie i malowanie ścian, malowanie boazerii oraz cyklinowanie i lakierowanie podłogi z wymianą listew przypodłogowych. W ramach ww. remontu wykonano także część instalacji elektrycznej oraz montaż lamp, wyłączników i gniazdek. Koszt inwestycji wynosi 80 450,00 zł.

Czytaj dalej

Najbardziej zaawansowany sprzęt do niesienia pomocy w wypadkach na wyposażeniu OSP Kostarowce!

Gmina Sanok pozyskała 30 000 zł dotacji celowej na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostarowcach, dzięki której jednostka OSP wzbogaciła się o wysoce zaawansowany sprzęt tj. nożyco-rozpieracze hydrauliczne.
Wczoraj popołudniu w Wiejskim Domu Kultury w Kostarowcach Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z Wójt Gminy Sanok Anną Hałas i zastępcą Wójta Pawłem Wdowiakiem uroczyście przekazali ww. sprzęt strażakom-ochotnikom z jednostki OSP w Kostarowcach.
Nożyco-rozpieracze hydrauliczne to elektryczny zestaw ratownictwa drogowego, sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof. Ma także szerokie zastosowanie np. w akcjach gaśniczych gdzie wymagane jest wejście do budynku lub sforsowanie przeszkód budowlanych. Dzięki temu, że nożyco-rozpieracze hydrauliczne są bezprzewodowe można je zabrać ze sobą w każdy teren, w szczególności tam, gdzie nie można dotrzeć pojazdem. Sprawdzają się wszędzie, gdzie liczy się oszczędność miejsca i wagi sprzętu, a także szybkość reakcji.
Wysoka uniwersalność narzędzia powoduje, iż w jednej chwili może zostać przekształcone w: piłę, nożyce, wyważarkę, rozpieracz, siekierę, halligan, łom, podnośnik itd. Można nimi ciąć pręty ogrodzenia, kraty w drzwiach i oknach, pręty zbrojeniowe, kłódki, zamki oraz łańcuchy, wyważać drzwi wykorzystując potężną siłę do 4 ton, podnosić ciężary, rozpierać elementy budynku i wiele innych.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

XLV Sesja Rady Gminy Sanok

W środę 29 grudnia 2021 r. o godzinie 15:30 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

Czytaj dalej

UWAGA! Zmiana sposobu zgłaszania zapotrzebowania na KODY!

W związku z przygotowywaniem nowego rodzaju kodów

dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi,

zapotrzebowanie na KODY prosimy zgłaszać

WYŁĄCZNIE telefonicznie

pod numerem tel. 13 46 56 588

 

 

Czytaj dalej

Budowa i remont ogrodzeń w miejscowościach Srogów Górny, Dębna, Falejówka oraz Pakoszówka

Zakończono budowę ogrodzenia boiska sportowego w Srogowie Górnym. W ramach zadania wykonano 20 mb ogrodzenia o wysokości 3 m wraz z montażem bramy rozwieralnej o szerokości 3m . Można powiedzieć, że jest to ostatni etap zabezpieczenia obiektu zarówno na potrzeby prowadzonych rozgrywek piłkarskich, jak też przed dostępem pojazdów mechanicznych dewastujących płyty boiska. Koszt wykonania prac wyniósł prawie 12 500,00 zł brutto.
Dobiegły końca również prace związane z remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dębnej. Za kwotę prawie 8 000,00 zł brutto przeprowadzono konserwację elementów ogrodzenia oraz odnowiono powłoki malarskie.

Czytaj dalej

Uwaga! Zmiana dotycząca wywozu odpadów z niezamieszkałych nieruchomości

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY !!!!

Wójt Gminy Sanok przypomina, że do 20 stycznia 2022 roku właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, mogą:

 • złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Sanok.

W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Oświadczenie nie może być odwołane przez okres obowiązywanie umowy o udzielenie zamówienia publicznego (tj. do 31 grudnia 2022 r.)

 • odwołać złożone uprzednio oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbiera...
Czytaj dalej

INFORMACJA

INFORMACJA

Wójt Gminy Sanok informuje, że od
24 grudnia 2021 roku do 31 stycznia 2022r.
Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pisarowcach (PSZOK)
będzie nieczynny z powodów technicznych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Sanok

 

Czytaj dalej

Czytaj dalej

WE S O Ł Y C H Ś W I Ą T!

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Przypominamy! 24 grudnia br. (piątek) Urząd Gminy Sanok będzie nieczynny

Zarządzenie nr 271/2021
Wójta Gminy Sanok
z dnia 2 grudnia 2021 r.

W sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2021 r. przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art.33 ust.1  i ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (j. t. Dz. U.  z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.)

Czytaj dalej

Odwieczny ogień – Betlejemskie Światło Pokoju zawitało do Urzędu Gminy Sanok!

Historia zaczyna się w Betlejem – mieście, w którym ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.
Dzisiaj w południe, dzięki harcerzom Hufca Ziemi Sanockiej Betlejemskie Światło Pokoju dotarło także do Urzędu Gminy Sanok. Światło to jest znakiem pokoju, poświadczeniem wzajemnego zrozumienia i symbolem pojednania między narodami. Dzięki tradycji przekazywania światła dzielimy się radosną nowiną i krzewimy największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew.
To już 31 raz Betlejemskie Światło Pokoju odwiedza Podkarpacką Ziemię. Tegoroczne hasło „ŚWIATŁO NADZIEI” niech rozświetli nasze domy, stanie się dla wszystkich nadzieją na lepsze jutro, na pokój, braterstwo, wspólnotę, przyjaźń i miłość. Dziękujemy, że ten cenny dar dociera każdego roku również do naszego Urzędu.

Czytaj dalej

Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

„Polski chemik, farmaceuta (pigularz), przedsiębiorca, wynalazca lampy naftowej, pionier przemysłu naftowego, rewolucjonista i działacz niepodległościowy; filantrop – po prostu dobry człowiek…”. Taki właśnie był Ignacy Łukasiewicz – wybitny człowiek, który wiedzą i mądrością wykraczał poza ramy czasowe swojej epoki.
16 grudnia br. pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Strachocinie miało miejsce uroczyste odsłonięcie oraz poświęcenie pomnika tego, który „rozświetlił mroki ziemi” – patrona szkoły i wybitnego Polaka zasłużonego dla rozwoju przemysłu naftowego – Ignacego Łukasiewicza.
Na sali gimnastycznej w budynku szkoły odbyła się druga część uroczystości, którą uświetnił występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Strachocinie. W krótkich scenkach rodzajowych zobaczyliśmy m.in. jak Łukasiewicz odkrył ropę naftową.

Czytaj dalej

Podwójny sukces uczennic z Niebieszczan w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci w Unihokeju

W dniach 8-9 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół w Bukowsku rozegrane zostały Półfinały Wojewódzkie w Unihokeju Dziewcząt. Uczennice walczyły w dwóch kategoriach wiekowych:

W obu kategoriach ogromny sukces odniosły uczennice ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach, które po bardzo dobrej grze zapewniły sobie awans do finału wojewódzkiego!

Czytaj dalej

Kolejny Wiejski Dom Kultury w Gminie Sanok odzyskuje dawny blask!

Zakończył się kolejny etap prac remontowych Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce. W ramach zaplanowanych prac wykonano termomodernizację budynku, oświetlenie zewnętrzne, płytkę odbojową, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a także schody zewnętrzne. Dodatkowo wykonano podbicie dachu oraz część prac związanych z instalacją sanitarną. Zakres zadań na 2021 rok został zrealizowany zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem. Obiekt zyskał nie tylko atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim stał się dostępny dla osób niepełnosprawnych, co znacznie podnosi jego standard i użyteczność.

Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana w kwocie 320 000,00 zł z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Kultury w ramach Programu „Infrastruktura Kultury”.   

Czytaj dalej

XLIV Sesja Rady Gminy Sanok – transmisja na żywo

We wtorek 14 grudnia 2021 r. o godzinie 14:00 odbędzie się XLIV sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 

 

Czytaj dalej

Odsłonięcie pomnika Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie

W związku z projektem pn. „Naftowa Kolebka Europy – zapomniana historia Polski i Ukrainy”, realizowanego przez Gminę Sanok i Radę Miasta Borysław, w najbliższy czwartek 16 grudnia br. odbędzie się odsłonięcie pomnika Ignacego Łukasiewicza pod budynkiem Szkoły Podstawowej w Strachocinie.
Wydarzenie to jest istotne nie tylko dla strachoczańskiej szkoły, ale również jest swoistym hołdem mieszkańców naszej gminy dla wybitnego Rodaka, o którym zwykło się mawiać, iż „rozświetlił mroki ziemi”. Uroczystość odsłonięcia pomnika zostanie podsumowana seminarium, podczas którego będziemy mieć przyjemność wysłuchać historii życia i działalności Ignacego Łukasiewicza.

Czytaj dalej

Już jest! Nowy harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

Czytaj dalej

13 grudnia 1981 roku w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono stan wojenny. Dziś przypada 40. rocznica tego wydarzenia. Pamiętamy…

Czytaj dalej

II Mikołajkowy Turniej Kumite w Niebieszczanach

6 grudnia w Szkole Podstawowej w Niebieszczanach odbył się II Mikołajkowy Turniej Kumite zorganizowany przez Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin Kumite Niebieszczany. W zmaganiach udział wzięli młodzi karatecy z sekcji Niebieszczany, Bukowsko i Nowotniec.
Najlepszą zawodniczką turnieju została Hanna Bednarczyk, a najlepszym zawodnikiem Adam Górski.

Czytaj dalej

Trwa XXV wystawa pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”. Zapraszamy!

Coraz bliżej Święta… taka właśnie myśl się nasuwa, gdy Gmina Sanok wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają na 25-tą wystawę pn. „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”.
Wystawa jest już wręcz tradycją wpisaną w kalendarz gminnych imprez. W tym roku mieści się na I piętrze Domu Handlowego w Sanoku.
Uroczyste otwarcie miało miejsce 7 grudnia przez Wójt Gminy Sanok Annę Hałas, która powitała wszystkich przybyłych, a ze szczególną uwagą zwróciła się do rękodzielników: „to właśnie dzięki Państwa pracy i twórczości możliwe jest coroczne tworzenie tego wydarzenia” – powiedziała Anna Hałas.
Do podziękowań i świątecznych życzeń dołączył również Poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Wojtas. W prawdziwie świąteczny nastrój wprowadziły zebranych kolędy i pastorałki w wykonaniu kapeli ludowej KAMRATY.

Czytaj dalej

Medal dla SP w Strachocinie w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w badmintonie !!

W dniu 01. grudnia 2021r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Straszęcinie odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w badmintonie. W zawodach udział wzięło 9 najlepszych szkół z naszego województwa wyłonionych drogą eliminacji. Naszą szkołę reprezentowały: Emilia Fydrych, Wiktoria Patrylak oraz Judyta Hydzik.

Dziewczęta walczyły bardzo dzielnie, dobrze radziły sobie na kortach. Po bardzo wyrównanym meczu ze szkołą z Jodłowej weszliśmy do półfinału, gdzie czekała na nas szkoła z Zalesia. Tutaj niestety zostaliśmy pokonani, więc pozostał do rozegrania mecz o podium ze szkołą Podstawową nr 1 z Zagórza, którą ostatecznie pokonaliśmy z wynikiem 3:1.
III miejsce w województwie to wielki sukces dla uczennic jak i dla szkoły. Zawodniczki otrzymały puchar oraz medale.

Gratulujemy wyniku i życzymy w przyszłości dalszych sukcesów!

 

Czytaj dalej

Zapraszamy na Wystawę Bożonarodzeniową!

Czytaj dalej

Często mawiamy „kiedyś było lepiej…”- udowodnij to biorąc udział w naszej akcji! Widokówki z „historią w tle”

Drodzy Mieszkańcy
ogłaszamy zbiórkę zdjęć miejscowości z terenu Gminy Sanok!

Jeśli posiadacie Państwo w swoich zasobach fotografie
stare bądź nowe
piękne i ciekawe
przedstawiające np. naturę, faunę i florę, krajobrazy przyrodnicze, historyczne postaci, które zasłynęły w danej miejscowości, ciekawe miejsca, budynki i zabytki z miejscowości Gminy Sanok
podzielcie się nimi!

Wszystkie fotografie staną się swoistym obrazem promocyjnym naszej gminy. Mile widziane ciekawe historyczne opisy ludzi i miejsc dotąd nieodkrytych.

Czytaj dalej

Przepis na święta od KGW Płowce

Członkinie KGW Płowce postanowiły podzielić się nową piosenką i tym razem jest to utwór świąteczny! Szóstego grudnia premierę miała piosenka „Przepis na Święta” w wykonaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Płowcach. Panie śpiewają o całej gonitwie związanej z przygotowaniami na święta i o wielu rzeczach, które mogą pójść nie tak, ale ostatecznie sednem świąt jest miłość, zdrowie i rodzina. Piosenka została napisana przez Adriana Stodolaka, syna jednej z pań a realizacją i produkcją teledysku zajęła się firma Media Art. Projekt był możliwy do zrealizowania dzięki sponsorom: Stanisławowi Lewickiemu oraz firmie Transsprzęt. Piosenkę z teledyskiem można obejrzeć na YouTubie: TUTAJ.

Czytaj dalej

Kolejny awans uczennic z SP w Strachocinie do Finału Wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Badmintonie!

W dniu 25 listopada 2021 roku w Szkole Podstawowej w Czaszynie odbył się Półfinał Wojewódzki Igrzysk młodzieży szkolnej w badmintonie. W zawodach rywalizowało dziewięć Szkół Podstawowych. Szkołę Podstawową w Strachocinie reprezentowały: Oliwia Dobosz, Antonina Adamiak oraz Aleksandra Czura. Dziewczęta po długim i wyczerpującym finale uległy drużynie ze Szkoły Podstawowej z Łukowego i ostatecznie zajęły II miejsce. Wynik ten dał nam awans do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 10 grudnia w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Straszęcinie (powiat dębicki).

Naszym zawodniczkom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach laureatem ogólnopolskiego konkursu Narodowego Banku Polskiego!

Miło nam poinformować, że Szkoła podstawowa w Niebieszczanach została laureatem ogólnopolskiego konkursu na scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych pt. „Zanim wydam… O finansach w przedszkolach i szkołach”. Konspekt lekcji „Od liczebnika do…Pierwszych pieniędzy” znalazł się wśród najwyżej ocenionych prac! 

Organizatorem konkursu jest Narodowy Bank Polski w Warszawie. Zadanie polegało na opracowaniu autorskiego scenariusza, a następnie – w przypadku, gdy praca została nagrodzona  – realizacji zajęć w oparciu o wyróżnioną  publikację.

Autorką pomysłu na zajęcia edukacyjne z zastosowaniem nowoczesnych metod przekazywania wiedzy jest pani Marta Brzeżawska, która przygotowała lekcję języka polskiego w klasie 5 z wykorzystaniem pokoju zagadek w apl...

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Od 1 stycznia 2022 r. rusza Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej

Uwaga!

Kierownik Domu Pomocy Społecznej w Raczkowej informuje, że Dom Pomocy Społecznej w Raczkowej rozpoczyna swoją działalność od dnia 01 stycznia 2022 r.
Placówka ma charakter całodobowy,
dysponuje 30 miejscami i skierowana jest do osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.

 

 

Wszelkich informacji na temat umieszczenia w Domu udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sanoku pod numerem telefonu: 13 46 56 584 w godzinach pracy jednostki.

 

Czytaj dalej

Za nami dwudniowa konferencja otwierająca projekt „Historia solą przyprawiana” realizowany przez Gminę Sanok i Radę Miasta Borysław

W dniach 1-2 grudnia br. odbyła się konferencja otwarcia projektu pn. „Historia solą przyprawiana”. Była to doskonała okazja do zapoznania się z historią solowarską nie tylko naszej gminy, ale również miasta Borysław. Projekt partnerski powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PolskaBiałoruśUkraina 202142020 i równolegle realizowany jest w Gminie Sanok oraz w mieście Borysław na Ukrainie.
Projekt ma na celu lepsze poznanie metod i sposobów wykorzystywania naturalnych walorów przyrodniczych w procesie promocji jednostek samorządu terytorialnego, lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego i kulturowego Gminy Sanok i Miasta Borysław, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i historycznego pogranicza Polski i Ukrainy, a także wzrost liczby turystów odwiedzających pogranicze Polski i Ukrainy.

Czytaj dalej

Konieczność uzupełnienia dokumentów w ramach konkursu granty PPGR

Termin dostarczenia dokumentów do 10 grudnia 2021 r.

Informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego podało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach przez opiekunów prawnych oraz osoby pełnoletnie składające oświadczenie we własnym imieniu.

Pełnoletni uczniowie szkół średnich oraz rodzice/opiekunowie prawni uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok, którzy złożyli oświadczenia związane z udziałem w projekcie, zobowiązani są dostarczyć do Urzędu Gminy Sanok następujące dokumenty:

Czytaj dalej

510 000 zł dofinansowania dla Gminy Sanok w ramach programu „Laboratoria przyszłości”!

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich, jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organ prowadzący szkoły w Gminie Sanok otrzymał już 480 000 – zł, a finalnie otrzyma łącznie kwotę 510 000 zł na którą składają się:

Czytaj dalej

W ramach warsztatów wędliniarskich i wędzarniczych w Wujskiem powstała elektroniczna publikacja „Apetyt na tradycje”- do pobrania

Szanowni Państwo

W połowie listopada w WDK w Wujskiem odbyły się warsztaty wędliniarskie i wędzarnicze zrealizowane w ramach projektu pn. “Apetyt na tradycje – kulinarne dziedzictwo wsi”, dofinansowanego w ramach Karpackich Inicjatyw Lokalnych.
W ramach ww. warsztatów powstała publikacja elektroniczna, którą można pobrać i spróbować własnych sił w wyrobie wędlin.
To doskonała propozycja na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 🙂

Zapraszamy do korzystania!

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki o nr 21/18 położonej w miejscowości Jurowce

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
GKI.7151.4.2021

Sanok dnia 30.11.2021 r.

 

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania  na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sanok Nr 262/2021 z dnia 25 listopada 2021r., Wójt Gminy Sanok podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Sanok, przeznaczonego do oddania w najem:

 

Położenie:

Nr działki:

Nr księgi wieczystej:

Powierzchnia użytkowa:

Woj.:  podkarpackie,
Jedn. ewid.: Gmina Sanok, Obręb: Jurowce

21/18

KS1S/00052028/1

34,25 m2

Czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, obejmującej część działki o nr 727 położonej w miejscowości Prusiek

WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie
GKI.7151.5.2021.

                                                                                                                                            Sanok, 30.11.2021r.

WYKAZ

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.), art. 13 i art. 25 ust. 1 i ust. 2, art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz.1990 z późn. zm.), Uchwały Nr XVIII/118/2008 Rady Gminy Sanok z dnia 7 lutego 2008 r...

Czytaj dalej

Konferencja otwierająca projekt pn. „Historia solą przyprawiana”

Gmina Sanok we współpracy z Radą Miasta Borysław rozpoczęła realizację projektu pn.: „Historia solą przyprawiana”.
Idea wspólnego przedsięwzięcia ukierunkowana została na wykorzystanie zasobów naturalnych, w celu promocji walorów turystycznych polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspólną osią współpracy pomiędzy samorządami jest dziedzictwo związane z produkcją soli, którą pozyskiwano z tzw. źródeł solankowych.

Ta niezwykle interesująca historia obecnie jest wykorzystywana w niewielkim stopniu w promowaniu naszego regionu, dlatego istotnym jest, aby „ocalić ją od zapomnienia”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt, która odbędzie się
w dniach 01-02.12.2021 r.
w sali bankietowej „Dziedzic” mieszczącej się w P...

Czytaj dalej

Budowa świetlicy sportowej przy boisku sportowym w Czerteżu

Zakończono I etap prac związanych z budową świetlicy sportowej przy istniejącym boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż. W tym roku wykonana została całość robót fundamentowych oraz część robót instalacyjnych. Docelowo obiekt będzie pełnił również zadanie świetlicy wiejskiej.
W budynku przewidziano szereg pomieszczeń, które wpływają na jego szeroką funkcjonalność. Na parterze powstanie sala ćwiczeń ruchowych o dużej powierzchni, aneks kuchenny, szatnia, sanitariaty, kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu sportowego. Dodatkowo obiekt będzie posiadał sanitariaty dostępne bezpośrednio z zewnątrz dla widzów. Na piętrze natomiast przewidziano szatnie z umywalniami, pokój sędziego, pomieszczenie administracyjne, socjalne, porządkowe oraz sale klubową. Wartość zrealizowanego etapu to kwota 130 000,00 zł.

Czytaj dalej

Emisja programu „wPROWadzamy zmiany”- odcinek pt. Powiat Sanoki z udziałem Pawła Wdowiaka Prezesa LGD „Dolina Sanu”

Szanowni Państwo

18 listopada br. na antenie TVP3 Rzeszów wyemitowano odcinek programu „wPROWadzamy zmiany” pn. „Powiat Sanocki”. Jednym z tematów odcinka była Pracownia Ginących Zawodów w Mrzygłodzie. To projekt zrealizowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Sanu”, o której opowiadał Prezes LGD – Paweł Wdowiak.

„wPROWadzamy zmiany” to seria programów, w których TVP3 Rzeszów odwiedza region pokazując jak zmienia się podkarpacka wieś, co ma do zaoferowania turystom, przedsiębiorcom czy rolnikom. Poniżej prezentujemy cały odcinek programu „Powiat Sanocki”

„POWIAT SANOCKI”

Czytaj dalej

XLIII Sesja Rady Gminy Sanok

We czwartek  25 listopada  2021 r. o godzinie 15:00 odbędzie się XLIII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w sali narad Urzędu Gminy w Sanoku.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Przedstawienie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Sanok Nr XLI/2021;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określe...
Czytaj dalej

Komfortowe warunki dla kibiców na stadionie w Pisarowcach!

Zakończono długo wyczekiwane prace związane z wykonaniem zadaszenia trybun przy stadionie w miejscowości Pisarowce. Dzięki zrealizowanym pracom uczestnicy wydarzeń sportowych będą mogli w komfortowych warunkach dopingować swoich ulubieńców nie obawiając się o warunki pogodowe.
Inwestycja pochłonęła 55 000,00 zł. To kolejne środki zainwestowane w poprawę infrastruktury na w/w obiekcie w ostatnich latach.

Drużynie LKS Pisarowce korzystającej z obiektu życzymy samych sukcesów, a wszystkim kibicom dobrego dopingowania i niezapomnianych wrażeń podczas oglądania zmagań swojej drużyny!

Czytaj dalej

Utrudnienia w ruchu drogowym

Szanowni Państwo

Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 2204R Długie – Pakoszówka w miejscowości Strachocina
od dnia 25 listopada br. (czwartek) do odwołania!

 

 

Czytaj dalej

XLII Sesja Rady Gminy Sanok- transmisja online

W poniedziałek  22 listopada  2021 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XLII sesja nadzwyczajna Rady Gminy Sanok VIII kadencji. Gminni Radni będą obradować w Sali Narad Urzędu Gminy w Sanoku.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Nowa Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027. Mieszkańcu Twój głos ma znaczenie!

Konsultacje społeczne
Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027

Wójt Gminy Sanok informuje, że Uchwałą nr XL/289/2021 z dnia 21 września 2021 r. Rada Gminy Sanok przystąpiła do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom, instytucjom społecznym oraz podmiotom gospodarczym złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Sanok na lata 2021-2027.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 09 listopada do 14 grudnia 2021 r. w formie zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego (obowiązuje data wpływu).

Czytaj dalej

Uczennica klasy I ze Szkoły Podstawowej w Kostarowcach zajęła I miejsce w konkursie recytatorskim

W dniu 10.11.2021 r. w Domu Sokoła w Sanoku został przeprowadzony powiatowy konkurs pt. ,,Strofy dla Ojczyzny”. Wiersze o treści patriotycznej recytowało 56 uczniów i uczennic z powiatu sanockiego, w tym 4 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Kostarowcach.

Jedna z uczennic z klasy 1 – Laura Zielińska recytując pięknie wiersz Władysława Bełzy pt. ,,Modlitwa polskiego dziewczęcia”, osiągnęła wielki sukces. Zdobyła 40,5 pkt i tym samym I miejsce w kategorii klas 1 – 3.

Gratulacje Laura!

Czytaj dalej

Uczennice ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Pisarowcach wzięły udział w konkursie „Strofy o Ojczyźnie”

W dniu 17 listopada br. odbyło się wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu „Strofy o Ojczyźnie”, który odbył się 10 listopada w Domu Sokoła w Sanoku. W konkursie recytatorskim zorganizowanym przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku wiersze o treści patriotycznej recytowało 56 uczennic i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych powiatu sanockiego.

Nasze uczennice Amelia Wanielista z kl.5 oraz Emilia Rosa z kl.7 wspaniale reprezentowały naszą szkołę. W klasyfikacji końcowej Amelka zdobyła III MIEJSCE i została nagrodzona pamiątkowym medalem, dyplomem, bonem pieniężnym o wartości 60 zł oraz nagrodą książkową, a Emilia uplasowała się na 12 miejscu. Przy tak dużej konkurencji sukces naszych dziewczyn jest tym cenniejszy.

Czytaj dalej

Sukcesy uczennic ze Szkoły Podstawowej w Kostarowcach w konkursie „Patriotą się jest, a nie bywa”

 

6 listopada w Domu Harcerza w Sanoku odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski  pt. „Patriotą się jest, a nie bywa” zorganizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.  Szkołę Podstawową w Kostarowcach reprezentowały 4 uczennice, które zajęły bardzo wysokie lokaty: 

Czytaj dalej

Informacja o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Sanok, 17.11.2021 roku

Ogłoszenie

o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Zgodnie z art. 6c ust. 3a i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sanok informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego łącznie na odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).

Czytaj dalej

Reprezentanci UKS Karate Kyokushin KUMITE z Niebieszczan wzięli udział w Pucharze Podkarpacia

6 listopada odbył się Puchar Podkarpacia Dzieci i Młodzieży Karate Kyokushin w Rzeszowie, Klub Kumite Niebieszczany reprezentowali Kinga Małek, Natalia Kabala (z sekcji Nowotaniec) i Krzysztof Rycyk. Krzysiek przegrał walkę o finał, kończąc zmagania w Pucharze Podkarpacia na 3 miejscu. Kinga i Natalia startowały zarówno w konkurencji kata jak i kumite, obie w tych samych kategoriach. Natalia przegrała walkę o trzecie miejsce, a  w kata przeszła do finałowej serii, po zmaganiach z 21 rywalkami, zajmując ostatecznie miejsce poza klasyfikacja medalową. Kinga Małek w eliminacjach kumite uległa zwyciężczyni kategorii, a w kata nie zakwalifikowała się do finałowej serii. Dla Kingi by to debiut w kategorii kata, gdzie musiała mierzyć się z o wiele bardziej doświadczonymi zawodniczkami. Po turnieju pozostał lekki niedosyt, ale to dopiero początek sezonu i sporo pracy przed zawodnikami.

Czytaj dalej

„Historia solą przyprawiana” – kolejny projekt realizowany w ramach Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

„Historia solą przyprawiana”to kolejny projekt z którego realizacją wystartowała Gmina Sanok w partnerstwie z Radą Miasta Borysław. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020.

Przedsięwzięcie koncentruje się na dziedzictwie kulturowym i wspólnej polsko-ukraińskiej historii związanej z wydobyciem i produkcją soli. Jest to unikatowa inicjatywa  traktująca o mało znanym, ale bardzo ważnym okresie historycznym naszej gminy związanym głównie z Tyrawą Solną i jej okolicami.

Czytaj dalej

WYNIKI konsultacji społecznych Gmina Sanok

Szanowni Państwo

Poniżej prezentujemy protokół ustalający wyniki konsultacji społecznych, przeprowadzonych
w dniach 2-14 listopada br. na terenie miejscowości Bykowce, Trepcza i Zabłotce
w sprawie zmiany
 granic administracyjnych Gminy Sanok.

Czytaj dalej

Uroczystość z okazji Święta odzyskania niepodległości w Szkole Podstawowej w Niebieszczanach

11 listopada przypada 103 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Zgodnie z tradycją, uczniowie Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach przygotowali uroczystość poświęconą obchodom Narodowego Święta Niepodległości, która odbyła się we wtorek 9 listopada pod hasłem „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie” (J. Kochanowski).

Wśród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili: pani Beata Koczera – Zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców oraz pan Grzegorz Klecha- Prezes OSP Niebieszczany. Zgromadzonych gości, nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów przywitała pani dyrektor Danuta Kozimor, która oddała głos Przewodniczącej Szkoły Dianie Fal.

Program artystyczny oparty był na opowiadaniu dawnych dziejów Polski, drogi d...

Czytaj dalej

Uczennica ze Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach awansowała do wojewódzkiego etapu konkursu Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

To konkurs dla uczniów i kampania promująca poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów i postaci współczesnej historii Polski. To także wspólna, aktywna formuła obchodów Święta Niepodległości. Organizatorami przedsięwzięcia jest Fundacja „Zawsze Warto” i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ.

W tym roku po raz pierwszy Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach przystąpiła do tych wyjątkowych zmagań ortograficznych. W etapie szkolnym z bardzo trudnym dyktandem najlepiej poradziła sobie uczennica klasy 5 Nikola Kucharska i jako jedyna awansowała do etapu wojewódzkiego konkursu.

Finał odbył się 26 października 2021 r. w Powiatowym Centrum Kultury w Wiśniowej, malowniczej miejscowości leżącej u stóp Pogórza Strzyżowskiego...

Czytaj dalej

W szkołach Polski Wschodniej zakończyły się lekcje o funduszach europejskich

Informacja prasowa
Warszawa, 9 listopada 2021 r.

Ponad 7600 uczniów, którzy wzięli udział w zajęciach, 261 szkół, które przystąpiły do projektu, 275 zaangażowanych w akcję nauczycieli – to  bilans tegorocznej edycji akcji edukacyjnej „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”, której organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. A to jeszcze nie koniec! Nauczyciele i uczniowie wciąż mogą zgłosić swój udział w konkursie, który jest realizowany w ramach projektu.

Tegoroczna, szósta już edycja „Lekcji o Funduszach Europejskich” dla szkół podstawowych, cieszyła się ogromną popularnością. Chęć udziału zgłosiło ponad 450 szkół  z Polski Wschodniej, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, do akcji ostatecznie zostało zakwalifikowanych 261 szkół. Nauczyciele zrealizowali w nich łącznie ponad 500 lekcji. W czasie prowadzonych od września br. zajęć, ponad 7600 uczniów z klas 6-8 zgłębiało temat rozwoju lokalnego. Uczniowie dowiedzieli się jaki wpływ oni sami – mieszkańcy mają na zmiany w swoich miejscowościach oraz w jaki sposób Fundusze Europejskie mogą wesprzeć lokalne inicjatywy.

Czytaj dalej

Światowy Dzień Seniora 2021

Czytaj dalej

Apetyt na tradycje w Wujskiem

Spuścizna kulinarna jest jednym spośród najstarszych i podstawowych przekazów lokalnych. Bazuje ona zarówno na dziedzictwie materialnym jak i niematerialnym. Produkty i gotowe potrawy stanowią owoce ziemi i pracy ludzkiej zaś sam przekaz, przepisy i receptury przodków – to element kultury niematerialnej.

Czytaj dalej

Poseł na Sejm RP Piotr Uruski wraz z przedstawicielami Gminy Sanok i Powiatu Sanockiego oddali hołd poległym w walce o niepodległość

11 listopada to jeden z najważniejszych dni w roku, wielki dzień dla Polaków – Narodowe Święto Niepodległości.
To szczególne wydarzenie upamiętnili dziś Poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz władze i przedstawiciele Gminy Sanok i Powiatu Sanockiego, składając wieniec pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Sanoku w hołdzie bohaterom, którzy 103 lata temu walczyli o wolność i niepodległość.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Patriotą się jest, a nie „BYWA”

Pod takim hasłem 6 listopada odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski pod patronatem Kuratora Oświaty w Rzeszowie, w którym udział wzięły dwie reprezentantki- uczennice Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Pisarowcach:

 • Amelia Wanielista – klasa V
 • Emilia Rosa – klasa VII

Zgodnie z regulaminem organizatora konkursu – ZHP Hufiec Ziemi Sanockiej im ks. Zdzisława Peszkowskiego – dziewczynki rywalizowały w kategorii uczniowie/harcerze, recytując wiersze Marii Konopnickiej – patronki szkoły ” Pieśń o domu ” i „Ojczyzno ma”. Konkurs odbył się w Domu Harcerza w Sanoku.
W ostatecznym podsumowaniu Amelia zajęła IV miejsce, natomiast Emilia II miejsce dzięki czemu zdobyła tytuł laureata i prawo wpisania szczególnego osiągnięcia na świadectwie na koniec roku szkolnego 2021/2022!

Czytaj dalej

Uroczyste otwarcie i poświęcenie drogi powiatowej Czerteż-Strachocina

W dniu 9 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo przebudowanej drogi powiatowej o nr 2205R Czerteż – Strachocina, w miejscowościach: Czerteż, Kostarowce i Strachocina. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego o łącznej długości 5,3 km, a jezdnię poszerzono do parametrów drogi klasy Z. Powstały chodniki z kostki betonowej o łącznej długości ok. 600 mb oraz zatoka autobusowa. Ponadto przebudowano także dwa skrzyżowania. Całkowita wartość inwestycji zrealizowanej przez Powiat Sanocki to 5 742 900,81 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 4 020 030,00 zł, a z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 683 445,41 zł. Wkład finansowy Gminy Sanok to 20 000,00 zł.

Poświęcenia drogi dokonał ks. Józef Niżnik – kustosz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Podkreślił, że nowa droga służyć będzie nie tylko mieszkańcom powiatu sanockiego czy Gminy Sanok, ale też turystom, gdyż w tym roku, mimo trwającej pandemii, Bobolówkę odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów! Przebudowa drogi z pewnością znacznie zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się kierowców i pieszych. Starosta powiatu sanockiego Stanisław Chęć zaznaczył, że droga na odcinku Czerteż-Strachocina nie jest ostatnią inwestycją oddaną w tym roku. Już niedługo zakończą się prace przy drodze powiatowej relacji Turze Pole-Zarszyn oraz Sanok-Liszna.

Czytaj dalej

Spotkanie Klubów Seniora z powiatu sanockiego i brzozowskiego podsumowujące projekt pn. “SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych”

W sobotę 6 listopada br. w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Dolina Sanu. W spotkaniu oprócz seniorów uczestniczyli Prezes LGD Dolina Sanu Paweł Wdowiak oraz zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, Sekretarz Gminy Bukowsko Diana Błażejowska oraz realizatorzy projektu.

Projekt SENIOroom wspiera dotychczasowe wysiłki lokalnych środowisk zaangażowanych w powoływanie i funkcjonowanie Domów dziennego pobytu i Klubów Senior+. Oferta projektu uzupełniania aktualną i dostępną propozycję zajęć i spotkań dla osób starszych o nowe, dotychczas niedostępne formy i metody.  Harmonogram 5-cio miesięcznego przedsięwzięcia zakładał realizację zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym (nordic walking, taniec- warsztaty treningowe, yoga dla seniora), warsztatów (siłowania umysłu – trening dla seniorów oraz warsztaty artystyczne) oraz spotkań w ramach grup wsparcia.

Czytaj dalej

Uroczyste obchody „Dnia Seniora” oraz trzecia rocznica istnienia Klubu Seniora „Młodzi Duchem” w Mrzygłodzie

4 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Mrzygłodzie uczciliśmy trzecią rocznicę istnienia Klubu Seniora „Młodzi Duchem” w Mrzygłodzie. Członkowie, sympatycy klubu oraz zaproszeni goście spotkali się w tym miejscu, aby wspólnie świętować tę wyjątkową uroczystość, a także zbliżający się wielkimi krokami (14 listopada) DZIEŃ SENIORA.
Pod kierownictwem opiekunki klubu Danuty Rajcy, przewodniczącej Rady Seniorów Gminy Zarszyn Agaty Kozieradzkiej oraz przy akompaniamencie Leszka Hnata, tradycyjnie już na scenie wystąpili nasi klubowicze. Tym razem zaskoczyli zebranych nowym programem artystycznym! Słowno-muzyczne wystąpienie seniorów niezwykle przypadło do gustu zebranym gościom. Widząc wzruszenie oraz ogromną radość wymalowaną na twarzach seniorów, kolejny raz utwierdziliśmy się w przekonaniu, jaką słuszną decyzją było utworzenie tego miejsca!
Klub Seniora w Mrzygłodzie dla jego członków jest drugim domem – miejscem spędzania wolnego czasu, wspólnych spotkań z przyjaciółmi, ale też kuźnią nowej wiedzy i umiejętności, a to m.in. za sprawą Lokalnej Grupy Działania „Dolina Sanu” i zrealizowanego właśnie projektu pn. „SENIOroom – promocja zdrowego stylu życia i kreowanie pozytywnego wizerunku osób starszych”. W trakcie trwania projektu seniorzy klubu „Młodzi duchem” zażywali przyjemności dla ducha i ciała, a mianowicie jogi, tańca, Nordic walking czy siłowni umysłu. Próbkę świeżo nabytych umiejętności seniorzy zaprezentowali na parkiecie! Razem ze swoim instruktorem tańca Pawłem Kuligą wystąpili przed zebranymi gośćmi w aż 3 układach tanecznych!

Czytaj dalej

Gmina Sanok największym beneficjentem środków na wsparcie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w powiecie sanockim!

Czytaj dalej

W dniach 12-24 listopada Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi badanie kontrolne w NSP 2021

Pismo Urzędy Gmin

 

Czytaj dalej

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Idea prowadzenia kampanii wpierającej owadopylność pn: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”, zrodziła się w 2015 roku, we współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie. Głównym elementem tego działania jest sadzenie roślin miododajnych w celu ochrony bioróżnorodności naszego środowiska. W ciągu siedmiu lat w ramach kampanii posadzonych zostało 45 tys. szt. drzew i krzewów, które z biegiem czasu stanowią cenny pożytek dla owadów zapylających. Na ten cel przeznaczonych zostało ok. 600 tys. złotych.

W tym roku Samorząd Województwa Podkarpackiego zakupił 6 tys. sztuk drzew i krzewów miododajnych, takich jak: lipa, klon, robinia akacjowa, pęcherznica kalinolistna, świdośliwa, tamaryszek, irga błyszcząca, tawuła szara.

W dniu 12 października przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, miało miejsce symboliczne przekazanie roślin miododajnych przedstawicielom Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Rzeszowie oraz jednostek samorządowych z terenu naszego województwa.  Sadzonki  drzew i krzewów przekazał  Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.  Wojewódzki Związek  Pszczelarzy reprezentował jego prezes – Tadeusz Dylon. W przekazaniu sadzonek wziął również udział Piotr Kędrek – Dyrektor Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem, który koordynuje to działanie.

Czytaj dalej

Uwaga mieszkańcy Lisznej- zmiana terminu wywozu śmieci!

INFORMACJA

W związku z zamknięciem drogi
Sanok-Liszna w dniu 5 listopada br. informujemy, że planowany ta ten dzień wywóz odpadów komunalnych w Lisznej zostaje przesunięty na
8 listopada (poniedziałek) ok. godz. 14:00

Czytaj dalej

Uwaga! W piątek 05 listopada Ewidencja Ludności czynna do godz. 12:00!

Informacja

W związku z wdrożeniem nowych rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odcisk palca uprzejmie informujemy,
że w dniu 05 listopada 2021 roku (piątek)
Ewidencja Ludności będzie czynna do godziny 1200

 

                                                                                                                                                 Przepraszamy za utrudnienia.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

W Mrzygłodzie i Tyrawie Solnej powstały sceny do filmu fabularnego „Disco Boy” w reżyserii Giacomo Abbruzzese

W połowie października br. na terenie miejscowości Mrzygłód i Tyrawa Solna kręcono sceny do filmu fabularnego „Disco Boy”.
To francusko włosko-polska produkcja uznanego reżysera Giacomo Abbruzzese. Film realizowany jest przy wsparciu wielu prestiżowych instytucji, takich jak Podkarpacka Komisja Filmowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Region Podkarpacki, Centre national du cinéma et de l’image animée, MIBAC, Région Ile-de-France, Région Réunion czy EURIMAGES, angażujący znakomitych i rozpoznawalnych aktorów (m. in. Franz Rogowski, Robert Więckiewicz), co w połączeniu z wysoką wartością artystyczną tworzy dzieło o niezaprzeczalnym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej.

W regionie Podkarpackim zrealizowano sceny z początku filmu, którego akcja w dalszej części będzie rozgrywana w Paryżu i w Afryce, gdzie Alex, już jako żołnierz Legii, zostaje wysłany w celu przeprowadzenia działań zbrojnych. Afrykańska część filmu jest realizowana po polskiej części na wyspie La Reunion (fundusze regionalny wyspy podobnie jak Fundusz Filmowy Podkarpacki jest też partnerem filmu).

Czytaj dalej

„Apetyt na tradycje-kulinarne dziedzictwo wsi”. Zapraszamy na warsztaty wędliniarskie i wędzarnicze w Wiejskim Domu Kultury w Wujskiem

Niezmiernie miło nam poinformować, że Koło Gospodyń Wiejskich w Wujskiem pozyskało dofinansowanie na realizację Karpackiej Inicjatywy Lokalnej www.facebook.com/karpackieinicjatywylokalne pn. „Apetyt na tradycje – kulinarne dziedzictwo wsi”.
Celem realizacji projektu jest powrót do tradycji wyrobu swojskich kiełbas, szynek, podrobów w warunkach domowych oraz uświadomienie, jakie korzyści płyną z ich spożywania. Tradycje kulinarne, szczególnie te dotyczące przyrządzania mięs (baranina, jagnięcina, koźlina) są znikome i wraz z upływem czasu zanikają. Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do wzrostu wiedzy i doświadczenia uczestników warsztatów, poznania kulinarnej tradycji osadników wołoskich, a także będzie stanowić promocję bogatych zasobów kultury i tradycji kulinarnej Wołochów.
Ponadto warsztaty pomogą zaszczepić w mieszkańcach regionu chęć powrotu do tradycji i produkcji tradycyjnych wyrobów wędliniarskich, a dobre warunki sprzyjające rozwojowi produkcji rolnej mogą być bodźcem do rozwoju produkcji tradycyjnych wędlin na terenie miejscowości.

Czytaj dalej

To już ostatni miesiąc z animatorami na orlikach w Prusieku i w Trepczy!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Sanok.
Harmonogram zajęć prowadzonych na orliku znajduje się poniżej.

 

 

Czytaj dalej

“Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- wydłużenie naboru!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Sanok projektem
“Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
Wójt Gminy Sanok informuje o wydłużeniu naboru oświadczeń w ww. projekcie
do 3 listopada do godziny 15:30.

Czytaj dalej

Zapraszamy mieszkańców miejscowości TREPCZA do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok

Czytaj dalej

Zapraszamy mieszkańców miejscowości ZABŁOTCE do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok

Czytaj dalej

Zapraszamy mieszkańców miejscowości BYKOWCE do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok

Czytaj dalej

Jubileusz 20-lecia Zespołu Ludowego „Lisznianie”

24 października 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Lisznej, Zespół Ludowy LISZNIANIE świętował 20-lecie swojej muzycznej działalności. Była to wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. Przy dźwiękach marsza odegranego przez zaprzyjaźnioną kapelę „Kamraty” wprowadzono na scenę szanownych jubilatów. Wzruszające przemówienie wygłosił zastępca Wójta Gminy Sanok – Paweł Wdowiak, który podziękował za lata kultywowania tradycji muzycznych naszego regionu oraz wyraził swój podziw dla sił i zasług z jakimi niestrudzenie zespół realizuje swoją muzyczną pasję. Z rąk zastępcy Wójta członkowie zespołu otrzymali także imienne, pamiątkowe dyplomy. Gorące życzenia, prezenty i kwiaty popłynęły również od Dyrektor GOK Krystyny Kafary, przewodniczącego Rady Gminy Sanok Tadeusza Wojtasa, sołtysa Lisznej Piotra Barana oraz kierownika kapeli „Kamraty” Aleksandra Galika. Na koniec wszyscy zebrani goście odśpiewali głośne „STO LAT” dla zespołu.

Czytaj dalej

EKO ALTANA w Lisznej oficjalnie otwarta!

„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Widać właśnie taką maksymą kierowali się mieszkańcy Lisznej realizując projekt pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni”. Zaangażowanie oraz wspólna, zgodna praca mieszkańców Lisznej zaowocowała powstaniem pięknej EKO ALTANY- przyjaznego i sprzyjającego odpoczynkowi miejsca, którego tak bardzo we wsi brakowało.

Oficjalne otwarcie EKO ALTANY w Lisznej odbyło się w niedzielę 24 października br. podczas pikniku rodzinnego. Przy pięknej, słonecznej pogodzie i dźwiękach tradycyjnej muzyki kapel „Kamraty” i „Lisznianie” bawili się zarówno mieszkańcy wsi, jak i zaproszeni goście. Gmina Sanok zorganizowała szereg rodzinnych konkurencji i zabaw na trawie, a nadleśnictwo Lasów Państwowych Brzozów przygotowało stoisko z grami i zabawami dla dzieci. Za każde poprawne rozwiązane zadanie czy odpowiedź na pytanie zadane przez leśnika dzieci otrzymywały upominki – pytaniom i prośbom o nową zagadkę nie było końca! 🙂 To było naprawdę radosne, rodzinne popołudnie, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczestników pikniku.

Czytaj dalej

Zebranie wiejskie w Bykowcach z zaproszeniem Burmistrza Miasta Sanoka wraz z przedstawicielami

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała ponad 7 mln zł z programu „Polski Ład”

Miło nam poinformować, że Gmina Sanok otrzymała 7 540 188 zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wsparcie to zostanie przeznaczone na realizację zadania
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód”.
Tak znaczące dofinansowanie pozwoli w dużym stopniu rozwiązać problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, a przede wszystkim poprawi standard życia naszych mieszkańców.

Czytaj dalej

Międzyszkolny konkurs pn. „Karton, papier i gazeta już na zbiórkę makulatury czeka”. Zebrano prawie 9 ton makulatury!

We wrześniu zorganizowany został konkurs dla dzieci i uczniów szkół podstawowych naszej Gminy. Celem konkursu było zwiększenie świadomości ekologicznej, propagowanie działań i zachowań ekologicznych związanych z prawidłową segregacją odpadów, a przede wszystkim tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Tak, jak w latach ubiegłych akcja została przeprowadzona we współpracy z Firmą TRANSPRZĘT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa w terminie od 10.09.2021 r. do 18.10.2021 r.

Polegała na zebraniu przez uczniów jak największej ilości makulatury, która następnie została zważona i przeliczona na ilość uczniów uczęszczających do danej szkoły podstawowej. Dodatkowo dzieci wykonały dowolną techniką plakat promujący konkurs. Plakat został umieszczony przez cały okres trwania zbiórki  w widocznym miejscu na terenie szkoły, a jego zdjęcie przesłano do Urzędu Gminy Sanok.

W konkursie wzięło udział 12 szkół podstawowych z Gminy Sanok. Łącznie zebrano 8 760 kg makulatury!

Czytaj dalej

Dobiega końca kolejny etap prac przy termomodernizacji budynku WDK w Falejówce

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka. To już kolejny etap prac związanych z tym obiektem. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie na lata 2021-2022, ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Programu Infrastruktura Kultury w kwocie
320 000,00 zł.

Obecny zakres prac związanych z elewacją obejmuje docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z położeniem wyprawy oraz montażem elementów dekoracyjnych, imitujących drewno i kamień, licowanie ścian płytkami imitującymi kamień, wykonanie podbitki dachowej, dostawę i montaż daszków nad drzwiami zewnętrznymi oraz wykonanie robót w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Ponadto w ramach niniejszego etapu robót przewidziano wykonanie płytki odbojowej, schodów zewnętrznych oraz pochylni umożliwiającej swobodny dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych. W zakresie prac wewnątrz budynku na tym etapie przewidziano częściowe wykonanie białego montażu sanitarnego. Całkowita wartość realizowanego zakresu w 2021 r. wynosi prawie 300 000,00 zł.

Czytaj dalej

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Raczkowej

W sobotę 16 października w Wiejskim Domu Kultury w Raczkowej odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Sanoku. W zjeździe uczestniczyło 30 delegatów i przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sanok, członkowie ustępującego Zarządu oraz zaproszeni goście – Komendant Powiatowy PSP w Sanoku bryg. Grzegorz Oleniacz, z-ca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, dyr. biura poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Uruskiego Aneta Figiel oraz sołtys wsi Raczkowa Jerzy Szałankiewicz.

Czytaj dalej

Fundacja BGK ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci na projekt kartki bożonarodzeniowej

Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, domów kultury, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli, a udział w nim mogą wziąć dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej. Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.

 

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/konkurs-na-kartke-swiateczna/

 

Czytaj dalej

“Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Sanok

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

W związku z powyższym Wójt Gminy Sanok informuje o możliwości składania oświadczeń będących podstawą do złożenia przez Gminę Sanok wniosku w ramach programu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”.

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej, a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość lub gminę objętą PPGR.

Czytaj dalej

Uwaga! Zamknięcie drogi Sanok-Liszna

Czytaj dalej

XVII Biesiada „Z Kufra Babuni” przeszła do historii

W niedzielę 17 października br. w sali Wiejskiego Domu Kultury w Niebieszczanach odbyło się XVII spotkanie biesiadne pod nazwą Z kufra Babuni. Biesiadników przywitali Anna Hałas – Wójt Gminy Sanok, Piotr Uruski – Poseł na Sejm RP oraz Adam Drozd – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Na scenie stanął stary kufer, którego symboliczna zawartość to: ludowe stroje, zwyczaje, obrzędy, muzyka i tradycyjne potrawy. W imprezie uczestniczyło 17 Kół Gospodyń Wiejskich. Panie, jak zwykle częstowały własnoręcznie przygotowanymi smakołykami – gołąbkami, pierogami czy kapustą z fasolą. Na stołach królowały pierniki, serniki, szarlotki, kapuśniaczki swojski chleb i bułki. Na ludową nutę wystąpiła kapela ludowa Kamraty, Zespół ludowy Lisznianie,  Zespół m...

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Inicjatywa społeczna Bieszczady Pamiętają – sprzątamy bieszczadzkie cmentarze, cerkwiska, kapliczki i miejsca pamięci

Beniowa, Ług, Tyskowa, Balnica, Łopienka, Zawój – co łączy te miejscowości? To opuszczone wsie położone w Bieszczadach – zaledwie kilka z wielu. Niegdyś tętniące życiem, dziś nawet nie wszystkie mapy o nich wspominają. Oprócz zdziczałych sadów będących niemymi świadkami tragicznych historii, po dawnych mieszkańcach pozostały głównie opuszczone cmentarze, cerkwiska, przydrożne krzyże. Z większości nagrobków deszcz już dawno zmył nazwiska pochowanych tam osób.  Mimo, że po wielokroć są mijane przez bieszczadzkich turystów – często pozostają zaniedbane i popadają w niepamięć powoli zarastając lokalną roślinnością. Są dosłownie pochłaniane przez Bieszczady.

Czytaj dalej

Nowe ogrodzenie wokół budynku WDK w Kostarowcach

Zakończono kolejny etap prac związanych z budową ogrodzenia Wiejskiego Domu Kultury w Kostarowcach.
W ramach zadania wykonano ogrodzenie od strony drogi gminnej, część ogrodzenia od strony prywatnej posesji oraz odgrodzono zabytkowy zespół parkowy z dostępem poprzez montaż furtki.  Łącznie powstało 150 mb ogrodzenia.
Mając na uwadze fakt, że w poprzednich latach wykonano już część ogrodzenia oraz monitoring, śmiało można powiedzieć, że obiekt został całkowicie zabezpieczony przed wejściem nieuprawnionych osób, a tym samym stwarza komfortowe i bezpieczne warunki korzystającym z obiektu. Koszt wykonania prac wyniósł prawie 35 000,00 zł brutto.

Czytaj dalej

Gmina Nozdrzec zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w targach kulinarnych APETYT NA KARPATY

Grupa nieformalna z terenu Gminy Nozdrzec otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Karpackie Inicjatywy Lokalne, którego operatorem jest  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Apetyt na Karpaty to inicjatywa mająca na celu m.in. popularyzację kuchni Karpat, ochronę dziedzictwa kulturalnego i sztuki kulinarnej. Ważnym aspektem realizowanego działania jest podtrzymanie tradycji narodowej, której bardzo ważnym elementem jest również bogata kuchnia, wykształcona na przestrzeni lat poprzez burzliwe przemiany historyczne oraz obecną różnorodność kulturową.

W ramach powyższego działania, Gmina Nozdrzec zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sanok do udziału w targach, które obejmują południowe tereny woj. podkarpackiego.

Wy...

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Budynek Wiejskiego Domu Kultury w Tyrawie Solnej po termomodernizacji

Dzięki wydatkowaniu w bieżącym roku kwoty ok.  35 000 zł, rozpoczęto I etap prac związanych z termomodernizacją budynku Wiejskiego Domu Kultury w Tyrawie Solnej. Po zrealizowaniu w latach poprzednich robót wykończeniowych wewnątrz budynku oraz dostawie wyposażenia rozpoczęto prace związane z wykonaniem elewacji. Wykonane roboty z pewnością wpłynęły na częściowe ograniczenia strat ciepła, a jednocześnie przyczyniły się do poprawy stanu wizualnego obiektu po przeprowadzonej rozbudowie i przebudowie budynku.

Mamy nadzieję, że prowadzone prace przyczynią się do wzrostu zainteresowania obiektem i będą w nim organizowane zarówno imprezy kulturalne jak i okolicznościowe.

Czytaj dalej

Budowa świetlicy sportowej przy boisku piłkarskim w Czerteżu

Rozpoczęto prace związane z budową budynku świetlicy sportowej przy istniejącym boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż. Projekt zakłada budowę wolnostojącego, dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku z użytkowym parterem i poddaszem.

Na parterze przewidziano salę ćwiczeń ruchowych, która z uwagi na powierzchnię użytkową (prawie 120 m2) będzie mogła pełnić zadanie świetlicy wiejskiej.
Na parterze znajdzie się także aneks kuchenny, szatnia, sanitariaty, w tym jeden dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu sportowego oraz sanitariaty dostępne bezpośrednio z zewnątrz dla widzów.
Natomiast na piętrze przewidziano szatnie z umywalniami, pokój sędziego, pomieszczenie administracyjne, so...

Czytaj dalej

„Pakiet ProStudent”…mówimy warto!

Uczelnie wyższe zainaugurowały rok akademicki 2021/2022. Studentom zaczynającym naukę przyjdzie na pewno zmierzyć się z poszukiwaniami książek naukowych i akademickich oraz częstymi wizytami w bibliotece. Sanocka Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej zaprasza studentów do skorzystania z wielu udogodnień w ramach nowej edycji akcji „Pakiet ProStudent”. Akcja trwać będzie od  15 października do końca listopada br.

W tym okresie studenci, którzy zdecydują się zapisać do naszej biblioteki , otrzymają zwiększony limit wypożyczeń, który będzie obowiązywał przez cały okres studiów. Zapisu do biblioteki można dokonać przez Internet, a swoje dane osobowe potwierdzić z wykorzystaniem Profilu Zaufanego. Oprócz bogatej oferty książek drukowanych nowo zapisani studenci otrzymają darmowy voucher do książek w wersji elektronicznej w Czytelni Ibook Libra.

Czytaj dalej

Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Strachocinie

W dniu 14 października Wójt Gminy Sanok Anna Hałas uczestniczyła w uroczystości pasowania na ucznia dzieci klasy I w Szkole Podstawowej w Strachocinie. To wyjątkowe wydarzenie i szczególny dzień dla dzieci, które tego dnia oficjalnie zostały przyjęte do grona uczniów szkoły. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści radośnie i z przejęciem zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Wykazali się także wiedzą, jaką zdążyli zdobyć o swojej szkole. W zabawnym skeczu szkolnym zobaczyliśmy także uczniów klasy 7.
Po nim przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę na sztandar szkoły. Ślubowali sumiennie wywiązywać się z uczniowskich obowiązków i przynosić szkole dumę. Następnie dyrektor szkoły Andrzej Cecuła dokonał aktu pasowania.

Czytaj dalej

Rewizyta gości z Ukrainy w ramach realizacji wspólnego projektu „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy”

W dniach 12-13 października br. mieliśmy przyjemność gościć delegację Rady Miasta Borysław z Ukrainy, będących naszym partnerem w realizacji wspólnego projektu pn. „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy”.
To już drugie spotkanie w ramach ww. projektu, które ma na celu podniesienie kompetencji lokalnych menedżerów kultury i podmiotów turystycznych.
Projekt Oil Cradle of Europe ma na celu wyeksponowanie dawnych miejsc wydobycia ropy naftowej (Borysław i Gmina Sanok) poprzez stworzenie rozpoznawalnej marki turystycznej i nowych produktów turystycznych w oparciu o ich przeszłość.

Realizacja projektu rozpoczęła się od badań i eksploracji miejsc oraz archiwalnych materiałów w obu gminach. Wyniki owych badań posłużą do opracowania albumu o historii przemysłu naftowego w Borysławiu i Gminie Sanok, map z miejscami przemysłu naftowego oraz wspólnej strony internetowej z e-katalogiem. W najbliższym czasie powstaną także pomniki upamiętniające „ojców” lampy naftowej i pionierów rafinacji ropy – Jana Zeha w miejscu istniejącej niegdyś jego apteki w Borysławiu oraz Ignacego Łukasiewicza przy szkole podstawowej w Strachocinie.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

w Mrzygłodzie i Tyrawie Solnej powstaną sceny do filmu „Disco Boy” w reżyserii Giacomo Abbruzzese

W dniu 15 października będziemy mieli przyjemność gościć ekipę filmową na terenie Gminy Sanok. Plan zdjęciowy zlokalizowany zostanie na rynku w Mrzygłodzie oraz w Tyrawie Solnej obok Mariny nad Sanem.
Film fabularny „Disco Boy” jest francusko-włosko-polską produkcją uznanego reżysera Giacomo Abbruzzese. Realizowany  przy wsparciu wielu prestiżowych instytucji, takich jak Podkarpacka Komisja Filmowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Region Podkarpacki, Centre national du cinéma et de l’image animée, MIBAC, Région Ile-de-France, Région Réunion czy EURIMAGES, angażujący znakomitych i rozpoznawalnych aktorów (m. in. Franz Rogowski, Robert Więckiewicz), co w połączeniu z wysoką wartością artystyczną tworzy dzieło o niezaprzeczalnym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej.

Czytaj dalej

Czytaj dalej

Wyjątkowe spotkanie w Urzędzie Gminy Sanok z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W poniedziałek 11 października w sali narad odbyło się spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół z terenu Gminy Sanok z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli goście specjalni tj. p. Maria Siedlecka – przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gminie Sanok oraz p. Daniel Niemczyk przewodniczący Komisji Oświatowej. To wyjątkowa okazja, by na ręce dyrektorów i przybyłych nauczycieli złożyć podziękowania za dotychczasowy wysiłek włożony w edukację dzieci i młodzieży szkolnej, a także złożyć życzenia większemu gronu pegadogicznemu z okazji święta Edukacji Narodowej przypadającego 14 października.
Wójt Gminy Sanok Anna Hałas wraz z dyrektor SAPO w Gminie Sanok Anną Liszką oraz przewodniczącym Komisji Oświatowej Danielem Niemczykie...

Czytaj dalej

TVP3 Rzeszów w Pracowni Ginących Zawodów w Mrzygłodzie

„wPROWadzamy ZMIANY” to seria programów telewizyjnych, których założeniem jest przedstawianie zmian, jakie zaszły w podkarpackich powiatach i gminach na przestrzeni ostatnich lat. TVP3 Rzeszów odwiedza regiony pokazując jak zmienia się podkarpacka wieś i co ma do zaoferowania turystom, przedsiębiorcom czy rolnikom. Tworzone przy wykorzystaniu funduszów unijnych nowoczesne gospodarstwa, ciekawe inicjatywy samorządów i inwestycje w turystykę zmieniły oblicze większości terenów i życie społeczności lokalnych.

 

18 listopada w TVP3 Rzeszów wyemitowany zostanie materiał pod nazwą „wPROwadzamy ZMIANY- powiat sanocki”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!

Czytaj dalej

Kontrola segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Sanok

Urząd Gminy w Sanoku informuje,
że w dniach: 12.10.2021 r. i 27.10.2021 r.
przewidywane są kontrole
w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej Gminy
zasad segregacji odpadów komunalnych.

 

Czytaj dalej

Szkoła Podstawowa im. Św.Andrzeja Boboli w Kostarowcach realizuje innowacyjny projekt dla uczniów klas IV

Dnia 5 października 2021 r. dyrektor Szkoły Podstawowej w Kostarowcach pani Beata Fedyń otrzymała z rąk Podkarpackiego Kuratora Oświaty akredytację wstępną, potwierdzającą przystąpienie naszej placówki do realizacji projektuSP – to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE I POMOC
Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Zgodnie z założeniami został opracowany i jest wdrażany w naszej szkole Program adaptacyjny dla uczniów klas IV – Wszystkie czwartaki to fajne dzieciaki” którego celem jest wsparcie uczniów w łagodnym procesie przejścia na wyższy etap edukacyjny.

Szkoła Podstawowa w Kostarowcach, jako jedyna w Gminie Sanok otrzymała akredytację wstępną do realizacji tego projektu.

Czytaj dalej

Harmonogram zajęć- Orlik TREPCZA (październik 2021)

Harmonogram zajęć – Orlik PRUSIEK (październik 2021)

Czytaj dalej

Gminny Turniej Piłki Siatkowej w Niebieszczanach rozstrzygnięty!

3 października 2021r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej. 

Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:

I miejsce Zabłotce

II miejsce Niebieszczany

III miejsceMarkowce

IV miejsceWujskie

V miejscePisarowce

Czytaj dalej

Wizyta studyjna śląskich partnerów KSOW w Mrzygłodzie

30 września br. w Pracowni Garncarskiej w Mrzygłodzie mieliśmy przyjemność gościć 35-osobową grupę Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich będących przedstawicielami instytucji działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z obszaru województwa śląskiego. Celem wizyty studyjnej była wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, to także okazja, by podejrzeć rozwiązania oraz przykłady inicjatyw zrealizowanych w ramach priorytetów PROW 2014-2020.
W Pracowni Ginących Zawodów w Mrzygłodzie uczestnicy wzięli udział w pokazie garncarskim oraz obejrzeli film instruktażowy pn. „Historie gliną malowane” przedstawiający metody wyrabiania gliny, szkliwienia oraz wypalania naczyń. Mamy nadzieję, że wizyta w naszej pracowni, będąca jednym z przystanków na trasie po województwie podkarpackim będzie pozytywną inspiracją do nowych, ciekawych projektów.

Czytaj dalej

Nowe ambulanse dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku

28 września br. na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sanoku odbyła się uroczystość przekazania czterech nowych ambulansów dla Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Sanoku. To pojazdy marki Mercedes Sprinter 419 CDI. Oficjalne przekazanie i poświęcenie pojazdów połączono z wręczeniem 20-tu pracownikom pogotowia odznaczeń Złotym Krzyżem Zasługi oraz medali za długoletnią służbę. Wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka wręczyła odznaczenia zasłużonym ratownikom w związku z przypadającym 13 października Dniem Ratownictwa Medycznego.
Czytaj dalej

Budowa EKOALTANY w Lisznej idzie pełną parą!

W Lisznej trwają prace związane z utworzenia przyjaznego azylu sprzyjającego odpoczynkowi. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa ogólnodostępnej EKO ALTANY wyposażonej w elementy małej architektury oraz przyjazne przyrodzie zagospodarowanie przestrzeni”. Inwestycja ta, jest idealnym przykładem na stwierdzenie faktu, że współpraca i zaangażowanie przynosi zawsze doskonałe efekty. Projekt jest inicjatywą społeczności wsi Liszna, w imieniu której wystąpił samorząd Gminy wiejskiej Sanok. W realizację zaplanowanych zadań aktywnie włączyli się mieszkańcy, samorząd i organizacje pozarządowe.
Idea projektu zachęciła do włączenia się także najmłodszych mieszkańców Lisznej. Dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w ramach zajęć prowadzonych w bibliotece dzieci własnoręcznie pomalują i ozdobią budki lęgowe dla ptaków, domki i hotele dla owadów oraz domki dla jeży.

Czytaj dalej

Przypominamy o zakazie spalania odpadów roślinnych!

Złota polska jesień jest okresem intensywnych prac porządkowych w ogrodach. Przycięte gałęzie, przekwitnięte krzewy, trawa czy opadłe liści niestety zbyt często lądują w ogniskach, które zatruwają życie sąsiadom.

Spalanie odpadów roślinnych z pielęgnacji ogrodów jest zabronione!

Wynika to z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Art. 30 tej ustawy głosi: „Zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami”, a art. 155 nakłada obowiązek termicznego przekształcania odpadów wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.

Czytaj dalej

Aktualizacja: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu sanockiego

W związku ze zmianą miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Zarszyna, w nawiązaniu do art. 8a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz Zarządzenia Nr 83/2021 Starosty Sanockiego z dnia 20 września 2021 r., w załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.

 

 

Czytaj dalej

Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin z udziałem reprezentantów Gminy Sanok

W dniach 24-25 września w Świnoujściu odbyły się 34. Mistrzostwa Europy Karate Kyokushin z udziałem reprezentacji 18 krajów. Polskę reprezentowali także członkowie klubu UKS KKK Niebieszczany Krzysztof Rycyk w kategorii boys-70kg i Dawid Koczera w kategorii cadet men -70 kg, pod opieka trenerów i sekundantów Sensei Anny i Janusza Czaban. Startować miał również Seweryn Śliwianka, ale w ostatniej chwili z powodów zdrowotnych musiał zrezygnować z udziału w Mistrzostwach. Zawodnicy zakwaterowani byli w 5 gwiazdkowym hotelu Radisson, gdzie po zakończonym turnieju odbyła się uroczysta Sayonara.

Czytaj dalej

Dodatkowe punkty spisowe w Gminie Sanok – ostatnie kilka dni na dokonanie spisu!

 

OGŁOSZENIE

Chcąc ułatwić Państwu dostępność i pomoc w szybkim i sprawnym wypełnieniu obowiązku spisowego, Gminne Biuro Spisowe informuje, że będą pełnić dyżury rachmistrzowie spisowi:

 

Czytaj dalej

Badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu jako partner w projekcie „Świat karpackich rozet – działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat” (PLBU.01.01.00-18-0365/17-00) w okresie wrzesień – październik 2021 r. prowadzi badania wśród mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w polskiej i ukraińskiej części Karpat (w tym młodzieży, przedsiębiorców sektora turystycznego i rzemiosła, ekspertów społecznych – przedstawicieli władz i instytucji publicznych) ogniskujące się na kwestiach:

 1. Tożsamości kulturowej mieszkańców Karpat, ich stosunku do tradycji, kultur lokalnych oraz sztuki ludowej i rzemiosła, a także wpływie karpackiego dziedzictwa kulturowego na rozwój lokalny i regionalny
 2. Postrzegania Karpat przez turystów odwiedzających społeczności, miejscowości i atrakcje turystyczne w polskiej i ukraińskiej części Karpat.

Czytaj dalej

Delegacja Gminy Sanok w Borysławiu w ramach realizacji projektu Polska-Białoruś-Ukraina

W dniach 15-16 września br., w ramach realizacji projektu „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy” wdrażanego wspólnie z Radą Miasta Borysław, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas wraz z delegacją uczestniczyła w szkoleniu dla osób zaangażowanych w badania, zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego związanego z historią przemysłu naftowego dawnych ziem galicyjskich.

Projekt „Naftowa kolebka Europy – zapomniana historia Polski i Ukrainy” ma w naszym przekonaniu „ocalić od zapomnienia” ważną dla regionu przeszłość, która była dużym impulsem rozwoju i otwarciem nowej karty w historii tych ziem. Dziś to wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo przemysłowe, które od XIX wieku kształtowało życie społeczne i gospodarcze jest bardzo dobrą formą współpracy nie tylko dla samorządowców, ale przede wszystkim biznesu turystycznego. Pokazuje jak wiele wspólnego mamy ze sobą, jak wspólna historia, współzależność potrafi budować mosty prowadząc do lepszego życia naszych obywateli.

Czytaj dalej

Dodatkowy Punkt Spisowy w Gminie Sanok – Wiejski Dom Kultury w Mrzygłodzie

OGŁOSZENIE

DODATKOWY PUNKT SPISOWY W GMINIE SANOK

Chcąc ułatwić Państwu dostępność i pomoc w szybkim i sprawnym wypełnieniu obowiązku spisowego, zorganizowaliśmy dodatkowy dyżur rachmistrza spisowego:

 

 

W dniu 27 września 2021 roku (poniedziałek)

w godzinach  od  16:00 do 17:30

mieszkańcy miejscowości

Dębna, Międzybrodzie, Dobra, Hłomcza, Tyrawa Solna, Mrzygłód, Łodzina,

będą mogli dokonać spisu u dyżurującego rachmistrza w budynku Wiejskiego Domu Kultury

w

MRZYGŁODZIE

Czytaj dalej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w konkursie pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”