22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej

Zuchom, Harcerzom, Instruktorom i wszystkim sympatykom Związku Harcerstwa Polskiego
składamy gorące życzenia zdrowia i ogromnej radości.
Niech harcerska przyjaźń, braterstwo i zrozumienie zmieniają świat na lepsze,
a służba, którą pełnicie będzie źródłem satysfakcji i wzorem dla kolejnych pokoleń.
 

                                                                                               Z harcerskim pozdrowieniem CZUWAJ!

                                        Wójt Gminy Sanok                  Zastępca Wójta                    Przewodniczący Rady Gminy
                                            Anna Hałas                        Paweł Wdowiak                            Tadeusz Wojtas