To już ostatni miesiąc z animatorami na orlikach w Prusieku i w Trepczy!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież z Gminy Sanok.
Harmonogram zajęć prowadzonych na orliku znajduje się poniżej.