510 000 zł dofinansowania dla Gminy Sanok w ramach programu „Laboratoria przyszłości”!

„Laboratoria Przyszłości” to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły podstawowe otrzymają środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich, jak współpraca, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów czy znajomość nowych technologii.

W ramach programu Laboratoria Przyszłości organ prowadzący szkoły w Gminie Sanok otrzymał już 480 000 – zł, a finalnie otrzyma łącznie kwotę 510 000 zł na którą składają się:

 

120 000 zł dla szkół liczących od 101 do 200 uczniów tj.:

 • 60 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Trepczy
 • 60 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Niebieszczanach

390 000 zł dla szkół liczących do 100 uczniów po 30 000 zł tj.:

 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Dobrej
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Falejówce
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej im. Świętego Andrzeja Boboli w Kostarowcach
 • 30 000 złotych – dla Filialnej Szkoły Podstawowej w Czerteżu
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie
 • 30 000 złotych – dla Filialnej Szkoły Podstawowej w Tyrawie Solnej
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w  Pakoszówce im. Ignacego Łukasiewicza
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Pisarowcach im. Marii Konopnickiej
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Prusieku
 • 30 000 złotych – dla Filialnej Szkoły Podstawowej w Sanoczku
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w   Srogowie Górnym
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie
 • 30 000 złotych – dla Szkoły Podstawowej w Załużu

W związku z powyższym powstał katalog wyposażenia, które szkoły mogą kupować za otrzymane w ramach programu środki. Konstrukcja katalogu sprawia, że każda szkoła znajdzie w nim odpowiedni dla siebie sprzęt – od narzędzi do prac ręcznych, przez drukarki 3D i roboty edukacyjne po sprzęt do realizacji nagrań audio-video.

Obecnie w skład wyposażenia podstawowego wchodzą: Drukarki 3D z akcesoriami (w tym m.in. z aplikacjami, slicerami, ploterami); mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, oświetlenie, mikrofony); stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).

Zakupiony sprzęt będzie służył wsparciu uczniów z Gminy Sanok w rozwoju ich talentów związanych z nowoczesnymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką.