Aktualizacja: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu sanockiego

W związku ze zmianą miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Zarszyna, w nawiązaniu do art. 8a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945) oraz Zarządzenia Nr 83/2021 Starosty Sanockiego z dnia 20 września 2021 r., w załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Sanockiego.