Album „Naftowa Kolebka Europy – Zapomniana historia Polski i Ukrainy” dostępny w wersji elektronicznej!

Trzy tysiące egzemplarzy albumu „Zapomniana naftowa kolebka Europy” jest gotowych do dystrybucji.
To unikatowe wydawnictwo opisuje najciekawsze fakty z historii wydobycia ropy naftowej na obszarach gminy Sanok oraz miasta Borysław. Autorami tekstów są Damian Nowak, Łukasz Bajda oraz Taras Hryniewicz.
Wydanie albumu jest jednym z zadań wspólnego projektu Gminy Sanok i Rady Miasta Borysław z Ukrainy pn. „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. 

 

Elektroniczna wersja albumu DO POBRANIA w załączniku.

Życzymy przyjemnej lektury!