Budowa i remont ogrodzeń w miejscowościach Srogów Górny, Dębna, Falejówka oraz Pakoszówka

Zakończono budowę ogrodzenia boiska sportowego w Srogowie Górnym. W ramach zadania wykonano 20 mb ogrodzenia o wysokości 3 m wraz z montażem bramy rozwieralnej o szerokości 3m . Można powiedzieć, że jest to ostatni etap zabezpieczenia obiektu zarówno na potrzeby prowadzonych rozgrywek piłkarskich, jak też przed dostępem pojazdów mechanicznych dewastujących płyty boiska. Koszt wykonania prac wyniósł prawie 12 500,00 zł brutto.
Dobiegły końca również prace związane z remontem ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dębnej. Za kwotę prawie 8 000,00 zł brutto przeprowadzono konserwację elementów ogrodzenia oraz odnowiono powłoki malarskie.

Innym obiektem, przy którym rozpoczęto prace związane z budową ogrodzenia cmentarza komunalnego w miejscowości Falejówka. Planowane prace polegające na wykonaniu ok. 20 mb bieżących ogrodzenia oraz bramy wjazdowej przesuwnej o szerokości 4 m, zabezpieczą obiekt przed dostępem osób nieuprawnionych i umożliwią sprawowanie kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarza zgodnie z obowiązującym regulaminem cmentarzy komunalnych.  Wartość umowna zadania wynosi ponad 23 000,00 zł brutto.

 

W bieżącym roku wykonano także remont ogrodzenia przy szkole w miejscowości Pakoszówka. W ramach zadania wykonano ogrodzenie o długości 48 mb oraz bramę wjazdową rozwieralną o szerokości 4m. Wartość robót wyniosła ponad 22 000,00 zł brutto.