Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce

Do jutra tj. 15 marca 2022 r. do godz.10:00
można składać oferty w postępowaniu przetargowym, ogłoszonym 28 lutego 2022 r., na zadanie
pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sanoczek oraz w części miejscowości Prusiek i Zabłotce”.

Otwarcie ofert nastąpi 15 marca o godz. 12:30.

Szczegóły postępowania TUTAJ

Zapraszamy !