Budowa świetlicy sportowej przy boisku sportowym w Czerteżu

Zakończono I etap prac związanych z budową świetlicy sportowej przy istniejącym boisku piłkarskim w miejscowości Czerteż. W tym roku wykonana została całość robót fundamentowych oraz część robót instalacyjnych. Docelowo obiekt będzie pełnił również zadanie świetlicy wiejskiej.
W budynku przewidziano szereg pomieszczeń, które wpływają na jego szeroką funkcjonalność. Na parterze powstanie sala ćwiczeń ruchowych o dużej powierzchni, aneks kuchenny, szatnia, sanitariaty, kotłownia oraz pomieszczenie gospodarcze do przechowywania sprzętu sportowego. Dodatkowo obiekt będzie posiadał sanitariaty dostępne bezpośrednio z zewnątrz dla widzów. Na piętrze natomiast przewidziano szatnie z umywalniami, pokój sędziego, pomieszczenie administracyjne, socjalne, porządkowe oraz sale klubową. Wartość zrealizowanego etapu to kwota 130 000,00 zł.