Akcja Informacja

Piszą o nas…

Wystawa dotycząca inwestycji zrealizowanych w ramach projektu „Akcja informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na jej temat można znaleźć informacje w lokalnych portalach internetowych.

Projekt „Akcja Informacja – udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok” jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Czytaj dalej

Plansze wystawy objazdowej „Akcja Informacja”

Wystawa ukazująca inwestycje zrealizowane przez samorząd Gminy Sanok w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych ma charakter objazdowy. Będzie ją można zobaczyć w Wiejskich Domach Kultury oraz bibliotekach gminnych. 

Czytaj dalej

Folder informacyjno-promocyjny „Akcja Informacja”

Folder Akcja Informacja + Wkładki

Czytaj dalej

Wystawa o inwestycjach zrealizowanych na terenie gminy Sanok

Od 1 sierpnia można oglądać ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy Sanok inwestycje dofinansowane w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych.

Wystawa ma charakter objazdowy, dlatego plansze pojawiły się na stoisku informacyjno-promocyjnym 11 sierpnia w Mrzygłodzie podczas XIII Kermeszu Karpackich Smaków. W czasie trwania imprezy chętni zdobyli najważniejsze informacje na temat  możliwości dofinansowania różnego rodzaju inicjatyw. Ponadto, dzięki tematycznym planszom i opracowanej publikacji, osoby zainteresowane zapoznały się z projektami realizowanymi przez Gminę Sanok.

Czytaj dalej

Udział Funduszy Europejskich w procesie rozwoju potencjału Gminy Sanok

Od 1 sierpnia w budynku Urzędu Gminy Sanok (na trzecim piętrze) można obejrzeć ciekawą wystawę przedstawiającą zrealizowane przez samorząd Gminy inwestycje.

Prezentowe plansze zawierają najważniejsze informacje na temat projektów dofinansowanych w aktualnej perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Funduszy Europejskich oraz wybranych programów krajowych – mówi Paweł Wdowiak, zastępca wójta gminy Sanok. – W przypadku przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, na planszach znajdują się zdjęcia przedstawiające stan infrastruktury „przed” i „po” zakończeniu inwestycji. Zestawienie archiwalnej oraz aktualnej dokumentacji fotograficznej dobitnie wskazuje korzyści wynikające ze skutecznego pozyskiwania środków finansowych przez samorząd.

Czytaj dalej