Czyste Powietrze

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ – Uchwała Antysmogowa nie oznacza obowiązku „PRZEJŚCIA NA GAZ”

Uchwała antysmogowa tj. uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego nr LII/869/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. (weszła w życie 3 czerwca 2018 r.) w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, wprowadza ograniczenia w wykorzystywaniu urządzeń służących do ogrzewania (kotłów zasilające centralne ogrzewania jak i urządzeń wydzielające ciepło, czyli kominków, piecyków typu koza, pieców kaflowych, trzonów kuchennych) w których spala się  paliwo stałe czyli węgiel, ekogroszek, drewno kawałkowe, wióry drewniane, pellet.

Powyższe nie oznacza, że wszyscy muszą zainstalować kocioł na gaz. Na rynku są dostępne kominki spełniające wymogi ekoprojektu, oraz kotły na paliwo stałe (pellet i drewno kawałkowe) spełniające wymogi 5 klasy spalania i ekoprojektu oraz kotły zgazowujące drewno.

KOTŁY ZASILAJĄCE CENTRALNE OGRZEWANIE

Kotły zakupione i zainstalowane po 3 czerwca 2018 ale do  31 grudnia 2019 roku muszą spełniać standardy emisyjności zanieczyszczeń zgodne z 5 klasą wg. normy  PN-EN 303-5:2012.

Kotły zakupione i zainstalowane po 1 stycznia 2020 roku muszą spełniać minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe –  czyli muszą posiadać deklarację ekoprojektu.

Czytaj dalej

Uwaga! Od stycznia 2022 r. istnieje obowiązek wymiany starego, pozaklasowego kotła na nowy!

Mieszkańcy naszej Gminy

Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Podkarpackiego nakłada obowiązek wymiany starych kotłów zakupionych przed 3 czerwca 2018 roku, niespełniających minimalnych standardów emisyjności zgodnych z 5 klasą pod względem wartości emisji zanieczyszczeń.

Czytaj dalej

Zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Sprawdź!

1 lipca 2021 r. weszła w życie nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, uwzględniająca wycofanie dotacji na kotły węglowe (od 1 stycznia 2022 r.), zwiększenie progów dochodowych w części drugiej programu (podwyższony poziom dofinansowania) oraz poszerzenie listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania o kotły na pellet o podwyższonym standardzie. Program został też uzupełniony o zapisy dotyczące ścieżki bankowej, której uruchomienie zaplanowano jeszcze w lipcu br.

Program „Czyste Powietrze” w zmienionej wersji, obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Czytaj dalej

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część II dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 

Przeczytaj – to może być rozwiązanie dla Ciebie !

Czytaj dalej

Program CZYSTE POWIETRZE  – Część I dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania   

Beneficjenci 

Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Czytaj dalej