Gmina Sanok bez smogu – wymiana pieców c.o. i kotłów

Gmina Sanok zakończyła realizację projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i  pieców”

 

Projekt  „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa III – Czyste Energia; działanie 3.3. – Poprawa Jakości Powietrza realizowany był w dwóch poddziałaniach:

Poddziałanie 3.3.1. – Realizacja Planów Niskoemisyjnych (projekt nr: RPPK.03.03.01-18-0003/18), w ramach którego wymieniono 80 szt. starych nieefektywnych kotłów i zamontowano 49 szt. gazowych kotłów kondensacyjnych raz 31 szt. wysokiej klasy, ekologicznych kotłów na biomasę (pellet oraz zgazowujące drewno) z automatycznymi podajnikami.

Czytaj dalej

Mamy wolne miejsca! Nabór uzupełniający – wymiana kotłów

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych. Wymianie podlegają stare, tradycyjne piece na paliwo stałe (drewno, węgiel) na wysokosprawne kotły gazowe lub biomasę (pellet).

Czytaj dalej

Gmina Sanok bez smogu – przetargi na montaż nowych kotłów ekologicznych

Gmina Sanok ogłosiła przetargi na dostawę i montaż nowych ekologicznych kotłów dla mieszkańców gminy w ramach projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”.
W ramach dwóch zadań zamontowanych zostanie 44 kotły gazowe, 45 kotłów opalanych biomasą oraz 6 kotłów na ekogroszek oraz 35 zasobników na wodę użytkową. Wszystkie urządzenie będą spełniać najwyższe standardy ekologiczne.

Czytaj dalej

Piece na ekogroszek – nabór uzupełniający

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców” z unijnym dofinansowaniem do 85% kosztów kwalifikowanych.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy gminy Sanok, którzy chcą wymienić tradycyjny kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno) na automatyczny kocioł na ekogroszek 5 klasy spalania i spełniają następujące warunki:

Czytaj dalej

Piece na ekogroszek

Gmina Sanok ogłasza nabór uzupełniający do projektu „Gmina Sanok bez smogu – wymiana kotłów c.o. i pieców”. Osoby chętne otrzymają do 85% dofinansowania do nowego kotła na ekogroszek.

Do projektu mogą przystąpić mieszkańcy, którzy spełniają następujące warunki:

Czytaj dalej