Inwestycje dofinansowane z Budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych

Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce

                         

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Infrastruktura Kultury

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Nazwa zadania: Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce na terenie Gminy Sanok

Wartość dofinansowania: 320 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 446 490,52 zł

Krótki opis zadania:

Zadanie dotyczy prac budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka. Wykonane zostaną następujące prace:

  • okładziny podposadzkowe wykończeniowe oraz posadzki,
  • roboty wykończeniowe wewnętrzne,
  • t...
Czytaj dalej

Wykonano nową nawierzchnię na drodze „w kierunku domków letniskowych” w ZAŁUŻU

W ramach otrzymanej za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa, Gmina Sanok wykonała zadanie pn.: „Remont drogi nr 117427R „w kierunku domków letniskowych” w miejscowości Załuż w km 0+700 – 1+300”. Realizowane zadanie obejmowało remont nawierzchni uszkodzonej w wyniku powodzi. Przyjęta technologia polegała na mechanicznym wykonaniu warstwy kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie. Nową nawierzchnię położono na długości 600 mb.

Czytaj dalej

Zakończono remont drogi „Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza i Międzybrodzie

Zakończono prace związane z realizacją inwestycji pn. „Remont drogi „Na Białą Górę” w miejscowości Trepcza oraz Międzybrodzie w km 0+000 – 2+000″. Wykonanie zadania było możliwe dzięki dotacji celowej w wysokości 214 047,00 zł pozyskanej z budżetu państwa w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Całość inwestycji wyniosła 305 781,73 zł.

Czytaj dalej