Unijne 2007-2013

Zagospodarowanie małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Jędruszkowcach oraz wyposażenie świetlicy

Cel projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Jędruszkowce, zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej (bilard, regały, krzesełka i stoliki, odbiornik TV), wykonano tablicę informacyjną dot. miejsca rekreacji, zakupiono bramki do piłki nożnej, piłko chwyty, stoły do tenisa, grilla ogrodowego, stoły biesiadne, zagospodarowano teren zielony pod pole namiotowe, zakupiono przenośną toaletę.

Czytaj dalej

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Tyrawa Solna poprzez utworzenie pola namiotowego, doposażenie boiska rekreacyjnego i świetlicy, budowę grilla i utworzenie terenu spotkań dla mieszkańców i turystów

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Tyrawa Solna, wykonano: tablice informacyjną, zakupiono: bramki i piłko chwyty, stół do tenisa, grilla ogrodowego, ławki parkowe i kosze na śmieci, zakup elementów siłowni napowietrznej, zakup huśtawki drewnianej podwójnej, zagospodarowanie terenu zielonego pod pole namiotowe, zakup stojaka na rowery, zakup przenośnej toalety.

Czytaj dalej

Zagospodarowanie terenu w miejscowości Wujskie

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Wujskie, wykonano: kostkę brukową na powierzchni 27,50m2, wykonanie tablicy informacyjnej, zakup bramek do piłki nożnej, piłko chwytów, stołu do tenisa, grilla ogrodowego, zakupiono stoły biesiadne i parkingowe. Zagospodarowano teren zielony i zakupiono przenośną toaletę.

Czytaj dalej

Utworzenie pola namiotowego z parkingiem oraz doposażenie terenu w elementy rekreacyjne w miejscowości Sanoczek

Zakres projektu:

W ramach projektu zagospodarowana została przestrzeń publiczna w miejscowości Sanoczek. Wykonano: parking z nawierzchnią z kruszywa łamanego, doposażono tereny zielone w elementy rekreacyjne (stoły biesiadne, ławki parkowe, grill, gazony kwietnikowe), oczyszczono rów przydrożny z zabezpieczeniem zjazdu, wyremontowano toalety zewnętrzne.

Czytaj dalej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płowce i Jędruszkowce w gminie Sanok

Cel projektu:

Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Płowce i Jędruszkowce poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej. Zakres projektu: sieć kanalizacji długość 6 392,00 m. Sieć kanalizacji tłocznej 471m, przepompownia ścieków 2 kpl, przyłącza kanalizacyjne 10 budynków.

Czytaj dalej