Z budżetu Państwa

Klub Senior+ w Mrzygłodzie otwarty

W dniu 15 listopada 2018 roku dokonano uroczystego otwarcia Klubu Senior + w Mrzygłodzie. W uroczystości udział wzięli: ks. Paweł Pelc, Anna Hałas Wójt Gminy Sanok, Edyta Dziadosz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy oraz wszystkie osoby zaangażowane w utworzenie tak wspaniałego miejsca spotkań dla seniorów. Po poświęceniu pomieszczeń klubu Pani Wójt w asyście najstarszej seniorki dokonała uroczystego przecięcia wstęgi.  Kolejno zgromadzeni goście przeszli do Sali Wiejskiego Domu Kultury.

Czytaj dalej

Promesa na drogi w Falejówce i Sanoczku

W dniu 24 lipca 2018 roku samorządowcy z województwa podkarpackiego odebrali promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na powyższe zadanie przeznaczył kwotę prawie 41 mln zł. Dzięki tym środkom zostanie przywrócona bądź przebudowana – uszkodzona w wyniku działania zjawisk noszących znamiona klęsk żywiołowych – infrastruktura komunalna.

Czytaj dalej

Gmina Sanok otrzymała promesę na przebudowę drogi w Pisarowcach

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał jednostkom samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego promesy na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Czytaj dalej

Drogi ważne dla wszystkich

O tym jak ważna jest dobra sieć komunikacyjna wiedzą wszyscy. Mieszkaniec każdej miejscowości, liczy na bezpieczny i łatwy dojazd do swojego domu oraz miejsca pracy czy szkoły.

W 2017 r. na terenie Gminy Sanok przeprowadzono kilka bardzo ważnych inwestycji w infrastrukturę drogową. W miejscowości Płowce przebudowano drogę na tzw. „Kopań” o długości 485m. Wartość inwestycji wyniosła ok. 140 tys. zł z czego Gmina Sanok pozyskała 106 tys. zł dotacji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Do końca roku planuje się także przebudowę drogi o dł. 780 m w miejscowości Lalin. Planowana przebudowa drogi „między osiedlami” również zostanie dofinansowana w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Na to zadanie Gmina Sanok pozyskała ok. 230 tys. zł dotacji. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prace w Lalinie zakończą się w połowie grudnia.

Czytaj dalej

Promesa dla Gminy Sanok w wysokości 60 tysięcy złotych. Kolejna droga w gminie z nową nawierzchnią.

Kwota 60 tysięcy złotych trafi do Gminy Sanok na realizację przebudowy drogi o nr ewid. 591 w miejscowości Kostarowce,  stanowiącej bardzo ważny ciąg komunikacyjny zarówno dla osób zamieszkujących przy drodze, jak również dojeżdżających do kościoła i cmentarza.

Czytaj dalej