Różne

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2021

Czytaj dalej

ZARZĄDZENIE Nr 55/2020
Wójta Gminy Sanok
z dnia 1 kwietnia 2020 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu na realizację zadania Gminy Sanok
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018, poz.1263 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/19/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu  finasowania zadania własnego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego  związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

Czytaj dalej

Zarządzenie Nr 36/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania Gminy Sanok

Wójt Gminy Sanok ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Wszelkie szczegóły poniżej:

ZARZĄDZENIE

załącznik Nr 1 do Zarządzenia.pdf

załącznik Nr 2 do Zarządzenia.pdf

 

 

 

Czytaj dalej

Ogłoszenie Wójt Gminy Sanok na zakup samochodu specjalnego pożarniczego

 

 

Wójt Gminy Sanok

Zaprasza do składania ofert na zakup następującego pojazdu

Czytaj dalej

Zarządzenie nr 33/2018

Zarządzenie nr 33/2018 Wójta Gminy Sanok w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania Gminy Sanok w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

[fb_button]

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1

załącznik nr 2

zarządzenie

Czytaj dalej