Infrastruktura

Budowa Euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok

sport_strona_3_obraz_0002Projekt „Budowa euroboiska w miejscowości Pakoszówka w Gminie Sanok”, działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna” schemat A „Euroboiska” RPO WP 2007-2013 jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowych II-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Czytaj dalej