Delegacja Gminy Sanok w Borysławiu w ramach realizacji projektu Polska-Białoruś-Ukraina

W dniach 15-16 września br., w ramach realizacji projektu „Naftowa Kolebka Europy zapomniana historia Polski i Ukrainy” wdrażanego wspólnie z Radą Miasta Borysław, Wójt Gminy Sanok Anna Hałas wraz z delegacją uczestniczyła w szkoleniu dla osób zaangażowanych w badania, zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego związanego z historią przemysłu naftowego dawnych ziem galicyjskich.

Projekt „Naftowa kolebka Europy – zapomniana historia Polski i Ukrainy” ma w naszym przekonaniu „ocalić od zapomnienia” ważną dla regionu przeszłość, która była dużym impulsem rozwoju i otwarciem nowej karty w historii tych ziem. Dziś to wspólne polsko-ukraińskie dziedzictwo przemysłowe, które od XIX wieku kształtowało życie społeczne i gospodarcze jest bardzo dobrą formą współpracy nie tylko dla samorządowców, ale przede wszystkim biznesu turystycznego. Pokazuje jak wiele wspólnego mamy ze sobą, jak wspólna historia, współzależność potrafi budować mosty prowadząc do lepszego życia naszych obywateli.

W trakcie szkolenia przedstawione zostały efekty prac badawczych pogranicza polsko-ukraińskiego w zakresie bardzo bogatej historii przemysłu naftowego. Swój udział w tej historii mają ziemie wchodzące dziś w skład Gminy Sanok.  W wydawanym w Krakowie dzienniku „Reforma” w styczniu 1869 roku zamieszczono artykuł dotyczący korzyści płynących z połączenia linią kolejową Galicji i Węgier. Artykuł ten dostarcza interesujących informacji na temat życia gospodarczego dawnej ziemi sanockiej. Autor podkreślał w nim, że żaden inny region Galicji nie przyciągał w tym czasie tak wielu inwestorów zagranicznych. Przyczynił się do tego w dużym stopniu boom naftowy.

Wśród miejsc, które określono jako „znakomite” do wydobycia ropy naftowej autor artykułu wymienił: Płowce, Stróże Wielkie i Małe, Morochów, Prusiek, Strachocinę, Pisarowce, Długie, Odrzechową, Witryłów, Zagórz, Czaszyn, Bezmiechową, Stężnicę, Paszową, Uherce, Wańkową i Rozpucie. W wielu z tych miejscowości powstały w tym czasie lub później duże kopalnie ropy naftowej. W 1869 roku największe wydobycie prowadzone było w Płowcach. Z uwagi na dynamiczny rozwój tamtejszego ośrodka kopalnianego w okolicy funkcjonowały już cztery rafinerie ropy naftowej, w tym dwie zlokalizowane w samym Sanoku. Płowce już dwa lata wcześniej zaliczano do miejscowości z największymi pokładami ropy naftowej w zachodniej części Galicji. Spotkanie zaowocowało nowymi doświadczeniami, kontaktami oraz inicjatywami związanymi z nowymi projektami, których urzeczywistnienie jest tylko kwestią czasu.

 

Zdjęcia: Rada Miasta Borysław