Informacje o terenie gminy Sanok

INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACYJNA

info-o-terenie-sanokUkład komunikacyjny gminy Sanok obejmuje cztery rodzaje dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Najważniejsze z nich zbiegają się w Sanoku, będącym głównym lokalnym węzłem komunikacyjnym. Podstawowe znaczenie dla lokalnego systemu drogowego i dla przyszłego rozwoju regionu ma droga krajowa nr 28 (Sanok–Przemyśl) oraz droga wojewódzka nr 886 (Domaradz–Brzozów–Sanok). Łączna długość dróg powiatowych w gestii Zarządu Dróg Powiatowych na terenie gminy Sanok wynosi 91,9 km, a dróg gminnych (w gestii UG) 42 km, w tym 12,69 km o powierzchni asfaltowej i kolejnych 3,33 o powierzchni żwirowej.

ZAOPATRZENIE W GAZ I ENERGIĘ

Sieć energetyczna na terenie gminy Sanok jest dobrze rozwinięta. Cała gmina jest zelektryfikowana. Gmina Sanok posiada sieć gazową obejmującą około 90% jej gospodarstw. Aktualnie zgazyfikowanych jest 29 wsi, pozostałe miejscowości są w trakcie gazyfikacji.
Szczycimy się tym, że na terenie miejscowości Strachocina znajduje się podziemny magazyn gazu ziemnego o pojemności 330 mln m3.

ROLNICTWO

Gmina Sanok należy do obszarów rolniczo-przemysłowych, gospodarstwa rolne są rozdrobnione, podobnie jak w całym województwie. Najwięcej jest tych poniżej od 1–2 ha – 38,74%, a gospodarstw do 1 ha jest 22,33%. Powyżej 10 ha jest 46 gospodarstw, co stanowi 1,09%. W większości gospodarstw produkcja ma wciąż wszechstronny i niewyspecjalizowany charakter, a jej struktura nie odbiega zbytnio od przeciętnej w skali województwa.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Większość podmiotów gospodarczych działa na terenie miasta Sanoka. Dominuje gospodarka leśna i związany z nią przemysł drzewny. Gmina Sanok należy do najaktywniejszych gospodarczo rejonów powiatu sanockiego, co w dużej części jest związane z bezpośrednim sąsiedztwem miasta Sanoka. Główne sektory gospodarki na terenie gminy Sanok to:

  • rolnictwo,
  • przemysł drzewny,
  • usługi transportowe.

Największe przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie gminy Sanok związane są głównie z przemysłem drzewnym i usługami transportowymi.
Można do nich zaliczyć m.in.:
„Techno-Drew” Sp. z o.o. – krzesła kuchenne, krzesła konferencyjne, krzesła biurowe, fotele – Stróże Wielkie 8. www.technodrew.com.pl
Zakład Produkcji Drzewnej „EXTRANS” – produkcja parkietów, pokryć podłogowych, gontów, wałków dekoracyjnych, listew profilowanych i innych elementów drewnianych – Trepcza;
„Transprzęt” PHU– usługi transportowe, rolnicze, budownictwo drogowe – Zabłotce
oraz inne większe firmy, jak: Stacja Paliw  w Pakoszówce www.tst.sanok.pl, PGNiG.