Oferta inwestycyjna

!dla przedsiębiorczych_strona_3_obraz_0003Teren inwestycyjny:
·Stróże małe 2 – 1,91 ha – teren pod betoniarnię

 

 

 

 

 


!dla przedsiębiorczych_strona_3_obraz_0004Teren inwestycyjny:
·Tyrawa Solna 13 – 6,93 ha
tereny zabudowy usługowej i rekreacji 1U – o pow. 0,54 ha, 2U – o pow. 0,28ha i 3U o pow. 0,22 ha.
tereny zabudowy usługowej – tereny usług sportu i rekreacji – 1US – o pow.0,82 ha, 2US  – o pow. 0,45ha

 

 

 

 


!dla przedsiębiorczych_strona_3_obraz_0005Teren inwestycyjny:
·Międzybrodzie 5 o powierzchni 3,12 ha
Teren zabudowy usługowej US pow. 0,18 ha
z przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji

 

 

 

 

 

 


!dla przedsiębiorczych_strona_3_obraz_0006·Teren inwestycyjny Stróże Wielkie 5 o powierzchni 66,68 ha
·Tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej: 1 MN o pow.0,99ha, 2MN o pow.2,03ha, 3 MN o pow. 2,61 ha
·Tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej
z usługami: 1MN/U o pow. 1,50 ha, 2MN/U o pow. 0,83 ha, 3MN/U o pow. 1,56 ha, 4MN/U o pow. 0,80ha, 5MN/U
o pow. 1,30 ha, 6MN/U o pow. 0,64ha
·Tereny zabudowy usługowej – tereny usług komercyjnych przeznaczone  pod usługi m.in. kultury, administracji, gastronomii, oświaty, usługi telekomunikacji, turystyczne, hotelowe, działalność handlową: 1U o pow. 1,26 ha, 2U
o pow. 0,64 ha, 3U o pow. 1,66ha, 4U o pow. 1,04ha, 5U
o pow. 1,36 ha i 6 U o pow. 0,74ha

·Tereny zabudowy usługowej – tereny usług sportu i rekreacji przeznaczone pod usługi turystyczne usługi gastronomii, domy rekreacji indywidualnej, świetlice, campingi, pola namiotowe, boiska, baseny, korty tenisowe,  place zabaw dla dzieci hotele i motele: 1US
o pow. 3,36ha, 2US o pow. 1,97ha, 3US o pow. 2.31ha, 4US o pow.2.47ha, 5US o pow. 5,66ha


!dla przedsiębiorczych_strona_3_obraz_0007Teren inwestycyjny
·Jurowce 3 o powierzchni 17,57 ha położony na zachód od drogi  wojewódzkiej nr 886 relacji Sanok-Domaradz:
·Tereny zabudowy usługowej – usług komercyjnych: 1U o pow. 0,42ha, 2U o pow.1,34 ha, 3U o pow.1,06 ha, 4U o pow.1,36, 5U o pow.0,91, 6U o pow. 2,71 ha (teren przeznaczony pod wioskę edukacyjną).
·Tereny zabudowy usługowej – usług sportu i rekreacji: 1US o pow. 0,78ha, 2US o pow.1,43ha
·Tereny zabudowy usługowej – usług turystycznych
z przeznaczeniem na  1UT o pow.1,40ha.