Muzea

!atrakcje turystyczne_strona_08_obraz_0003Muzeum Historyczne w Sanoku
ul. Zamkowa 2
38-500 Sanok
tel./fax.: 13 46 306 09
e-mail: muzeum@muzeum.sanok.pl
www.muzeum.sanok.pl

Muzeum Budownictwa Ludowego
Biura:
ul. Traugutta 3
38-500 Sanok
tel. 13 46 30 904, 13 46 30 934
tel./fax.: 13 46 35 381
e-mail: sekretariat@mblsanok.eu
www.skansen.mblsanok.pl

!atrakcje turystyczne_strona_08_obraz_0004Park etnograficzny:
ul. Rybickiego 3
38-500 Sanok
tel. 13 49 30 177
tel. 13 46 31 672

BWA  Galeria Sanocka. Pracownia Edukacji Artystycznej
ul. Rynek 14
38-500 Sanok
tel./fax.: 13 46 36 030
e-mail: galeriasanocka@gmail.com
www.galeriasanocka.sanok24.pl

Bazar Sztuki, Galeria Rzeczy i Wydarzeń Rozmaitych
ul. 2 Pułku Strzelców Podhalańskich 1
38-500 Sanok
tel. 503 374 929
e-mail: www.bazar-sztuki.pl

STAŁE EKSPOZYCJE MUZEALNE W SANOKU

Muzeum Ikon
Zbiór ikony karpackiej (począwszy od XV wieku), jeden z największych w kraju. 270 ikon z ok. 700 posiadanych przez Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, jest wystawionych w pomieszczeniach sanockiego zamku. Oprócz ikon prezentowane są również chorągwie cerkiewne i sprzęty liturgiczne (w sumie ponad 120 eksponatów).

Malarstwo Zdzisława Beksińskiego
Największy zbiór prac Zdzisława Beksińskiego, urodzonego w Sanoku potomka starego, sanockiego rodu. Prace prezentowane są przez Muzeum Historyczne w salach zamku tzw. zajazdu i tworzą całość dorobku malarza, na który składają się obrazy z lat 1950-2000 oraz grafiki komputerowe.

Malarstwo portretowe – XVII-XIX w.
Stała ekspozycja Muzeum Historycznego prezentująca malarstwo portretowe od XVII do XIX w. Portrety osobistości poprzez pochodzenie, zajmowane pozycje, piastowane godności oraz związki rodzinne związanych z Ziemią Sanocką.

Ceramika pokucka
Największy w Polsce zbiór cennej ceramiki pokuckiej (360 eksponatów). Ta niepowtarzalna półmajolika pochodząca z Karpat Wschodnich wyrabiana przez ludność Pokucia (Hucułów) przekazana została do muzeum przez Aleksandra Rybickiego.

Zabytki archeologiczne i historyczne
Wystawa eksponatów archeologicznych i historycznych związanych z historią Sanoka i Ziemi Sanockiej. Muzeum Historyczne.