Zabytki


Zwiedzając Gminę Sanok czeka na nas wiele interesujących zabytków i historycznych miejsc. Oprócz architektury sakralnej, podróżując „szlakiem ikon” zobaczyć można imponujące zespoły dworsko – parkowe, m.in w: Jurowcach, Załużu, Pisarowcach, Markowcach.

Schrony tzw. „Linii Mołotowa w Załużu
Miłośnicy historii wojennej z pewnością nie będą zawiedzeni, ponieważ czekają na nich pełne jeszcze tajemnicy schrony tzw. „Linii Mołotowa w Załużu. To właśnie Załuż – z racji swojego strategicznego położenia na skrzyżowaniu głównych traktów drogowych oraz będąc pierwszą stacją kolejową po stronie radzieckiej, był miejscem lokalizacji punktu oporu. Składał się z 17 schronów bojowych, wchodzących w skład tzw. „Linii Mołotowa.” Schrony w większości wysadzono, lecz niektóre z nich znajdują się nadal w niezłym stanie zachowania, a jeden z nich (dow. Kpt. Rikadze) jest od 1969 roku pomnikiem i zarazem grobem wysadzonej tam załogi.
Cmentarz żołnierzy słowackich w Załużu
W Załużu znajduje się także cmentarz żołnierzy słowackich poległych w 1941 roku, walcząc z oddziałami radzieckimi.

MRZYGLÓD, czyli wieś inna niż wszystkie
Poznając architektoniczne perełki Doliny Sanu, koniecznie należy odwiedzić Mrzygłód  malownicze, dawne miasteczko, w którym czas się zatrzymał. Mrzygłód słynie z zespołu zabudowy, która oddaje w miniaturze układ średniowiecznego miasta.
Zabytki Mrzygłodu:
Cerkiew p.w. Zaśnięcia Bogurodzicy z 1901 roku.
Zabytkowy układ architektoniczny rynku  domy wzdłuż pierzei rynku wzniesione po pożarze w 1893 roku.
Kuźnia  rynek, dom nr 12, zbudowana końcem dziewiętnastego wieku. Konstrukcji zrębowej, połączony z budynkiem gospodarczym.
Młyn wodny  położony w przysiółku Juhnie. Wzniesiony około 1900 r. Konstrukcji zrębowej, połączony z budynkiem gospodarczym. Funkcjonował do 1950 roku.
Kapliczki murowane, potynkowane, z dziewiętnastego stulecia.
Stary cmentarz  położony na płn.  zach. od rynku. Zachowana dziewiętnastowieczna kamieniarka.
Pomnik Władysława Jagiełły postawiony w 1910 roku na rynku miejskim, został zniszczony przez Niemców w 1942 r. W 1960 roku pomnik odtworzono.W 2010 pomnik zrekonstruowano.