Dobiega końca kolejny etap prac przy termomodernizacji budynku WDK w Falejówce

Dobiegają końca prace termomodernizacyjne w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Falejówka. To już kolejny etap prac związanych z tym obiektem. Na inwestycję pozyskano dofinansowanie na lata 2021-2022, ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzące z Programu Infrastruktura Kultury w kwocie
320 000,00 zł.

Obecny zakres prac związanych z elewacją obejmuje docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z położeniem wyprawy oraz montażem elementów dekoracyjnych, imitujących drewno i kamień, licowanie ścian płytkami imitującymi kamień, wykonanie podbitki dachowej, dostawę i montaż daszków nad drzwiami zewnętrznymi oraz wykonanie robót w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Ponadto w ramach niniejszego etapu robót przewidziano wykonanie płytki odbojowej, schodów zewnętrznych oraz pochylni umożliwiającej swobodny dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych. W zakresie prac wewnątrz budynku na tym etapie przewidziano częściowe wykonanie białego montażu sanitarnego. Całkowita wartość realizowanego zakresu w 2021 r. wynosi prawie 300 000,00 zł.