Program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Sanok

projekty-unijne-loga2

Biuro Projektu:
Urząd Gminy w Sanoku, ul Kościuszki 23, 38-500 Sanok

KADRA ZARZĄDZAJĄCA:
Kierownik projektu: Anna Hałas, tel. 13 46 56 568
Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Monika Koczera, tel. 13 46 56 569, e-mail: monikakoczera@wp.pl
Specjalista ds. organizacyjo- finansowych: Justyna Nestorowicz. tel.13 46 56 566

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI:
Dyrektorzy Szkół: Trepcza, Niebieszczany, Pisarowce, Prusiek, Srogów Górny, Tyrawa Solna, Strachocina i Falejówka.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:
objęcie opieką 121 dzieci z terenów wiejskich gminy Sanok, utworzenie 6 nowych Punktów Przedszkolnych oraz wydłużenie pracy funkcjonujących już 2 Punktów Przedszkolnych, które działać będą przez okres 31 miesięcy, zwiększenie wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych 121 małych dzieci wśród społeczności wiejskich, zmiana ich świadomości na ten temat, wzrost motywacji 121 rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci , a także umiejętności pracy z dziećmi, objęcie opieką psychologiczną, logopedyczną, gimnastyką korekcyją, arteterapią, zajęciami z języka angielskiego.

Nasze Punkty Przedszkolne działać będą w miejscowościach

Miejsce Punktu Przedszkolnego Godziny funkcjonowania Kontakt
Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Trepczy pon, śr,czw od godz. 13:15 – 17:15
wtorek,piątek od godz. 13:40 – 17:40
13 46 44 551
Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach poniedziałek – piątek od godz. 13:00 – 17:00 13 46 75 896
Szkoła Podstawowa w Pisarowcach poniedziałek – piątek od godz. 08:00 – 12:00 13 46 72 013
Szkoła Podstawowa w Prusieku poniedziałek – piątek od godz. 14:00 – 18:00 13 46 75 510
Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym
Szkoła Podstawowa w Mrzygłodzie, Filialna Szkoła
poniedziałek – piątek od godz. 11:00 – 15:00 13 46 26 411
Podstawowa w Tyrawie Solnej poniedziałek – piątek od godz. 8:00 – 12:00 13 46 27 217
Zespół Szkół w Strachocinie poniedziałek – piątek od godz. 12:30 – 16:30 13 46 25 100
Szkoła Podstawowa w Falejówce poniedziałek – piątek od godz. 8:00 – 12:00 13 46 26 40