Wykaz szkół w gminie Sanok

Szkoła Podstawowa w Trepczy
38-500 Sanok, ul. Sanocka 16, sptrepcza@gminasanok.pl tel. 13 46 44 551
Dyrektor: Leontyna Krowiak

http://sptrepcza.gminasanok.pl/


Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie  

38-507, Strachocina 341 spstrachocina@gminasanok.pl tel. 13 46 25 100
Dyrektor: Andrzej Cecuła

http://www.zsstrachocina.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobrej   
38-503, Dobra 48 spdobra@gminasanok.pltel. 13 44 08 104, 663 487 923
Dyrektor: Anna Kornasiewicz

http://zsdobra.pl/


Szkoła Podstawowa w Falejówce  
38-507 Falejówka 173 spfal@gminasanok.pl tel. 13 46 26 403
Dyrektor: Zofia Cecuła-Stabryła

http://spfalejowka.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa im. Św. Andrzeja Boboli w Kostarowcach    
38-507 Kostarowce 79; mail: spkostarowce@gminasanok.pl tel. 13 46 26 412
Dyrektor: Beata Fedyń  

/http://spkostarowce.szkolnastrona.pl/


Filialna Szkoła Podstawowa w Czerteżu   
38-500 Sanok, Czerteż 133; mail: spkostarowce@gminasanok.pl
Dyrektor: Beata Fedyń

http://spkostarowce.szkolnastrona.pl/p,52,a


Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły w Mrzygłodzie  
38-503 Mrzygłód 170 spmrzyglod@gminasanok.pl, tel. 13 46 27 217
Dyrektor: Stanisława Anna Tymoczko

http://www.spmrzyglod.tnb.pl/news.php

Facebook szkoła podstawowa Mrzygłód


Filialna Szkoła Podstawowa im,. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tyrawie Solnej     
38-503 Tyrawa Solna 11 spmrzyglod@gminasanok.pl tel. 13 46 27 217
Dyrektor: Stanisława Anna Tymoczko

http://www.spmrzyglod.tnb.pl/

Facebook Szkoła Podstawowa w Tyrawie Solnej


Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Pakoszówce     
38-507 Pakoszówka 222 sppakoszowka@gminasanok.pl, tel. 13 46 26 414
Dyrektor: Joanna Podulka

http://www.sppakoszowka.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa w Niebieszczanach     
38-504 Niebieszczany 492 spniebieszczany@gminasanok.pl tel. 1346 75 896
Dyrektor: Danuta Kozimor     

http://spniebieszczany.szkolna.net/

https://www.facebook.com/gimnazjum.niebieszczany/


Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Pisarowcach      
38-533 Pisarowce 92 olejarczykrenata@op.pl, tel. 13 46 72 013
Dyrektor: Renata Olejarczyk

http://pisarowce.szkolnastrona.pl/

https://www.facebook.com/sppisarowce/


Szkoła Podstawowa w Prusieku
38-504 Prusiek 157, spprusiek@gminasanok.pl tel. 13 46 75 510
Dyrektor: Robert Korona


Filialna Szkoła Podstawowa w Sanoczku
38-500 Sanok, Sanoczek 206, spprusiek@gminasanok.pl tel. 13 46 75 510
Dyrektor: Robert Korona


Szkoła Podstawowa w Srogowie Górnym   
38-507 Srogów Górny 137 spsrogow@gminasanok.pl tel. 13 46 26 411
Dyrektor: Barbara Januszczak      

http://www.sp.srogow.szkolnastrona.pl/


Szkoła Podstawowa w Załużu
38-534 Wujskie 1 spzaluz@gminasanok.pl tel. 13 46 22 926
Dyrektor: Małgorzata Śliwiak      

http://www.spzaluz.szkolna.net/