Fundacja BGK ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci na projekt kartki bożonarodzeniowej

Konkurs plastyczny na projekt kartki bożonarodzeniowej jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, domów kultury, bibliotek publicznych i ich przedstawicieli, a udział w nim mogą wziąć dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej. Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.

 

Szczegółowe informacje: https://www.fundacja.bgk.pl/konkurs-na-kartke-swiateczna/

 

Rodzaj wsparcia: NAGRODA RZECZOWA
Partner zagraniczny: NIE
Składanie wniosków przez internet: NIE
Kto może wziąć udział ?  
Dzieci uczęszczające do klas I-III szkoły podstawowej.
Konkurs jest skierowany do szkół podstawowych, świetlic środowiskowych, bibliotek publicznych, domów kultury i ich przedstawicieli.
Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie 5 prac (wliczając również filie).
Opis:  
Organizatorem konkursu jest  Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego.
Praca konkursowa powinna być ciekawym i oryginalnym projektem kartki bożonarodzeniowej.
Projekt kartki bożonarodzeniowej może być wykonany dowolną techniką.
Organizatorzy konkursu zachęcają do wykorzystania materiałów naturalnych oraz pochodzących z recyklingu.
Prace powinny mieć format kwadratu o wymiarach 21 cm x 21 cm.
Cele:
– promocja Banku Gospodarstwa Krajowego;
– rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości i wiary we własne siły;
– doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami i materiałami plastycznymi;
– rozwijanie samodzielności i umiejętności planowania działań.
Nadesłane prace muszą być pracami własnymi ich autorów, nigdzie wcześniej nie publikowanymi oraz nie przedstawianymi w innych konkursach.
Jeden uczestnik może zgłosić maks. jedną pracę konkursową.
Organizator wyłania:
– 3 laureatów nagród głównych,
– 7 laureatów wyróżnień.
Kryteria oceny:
– oryginalność,
– zgodność z tematem,
– estetyka,
– kompozycja.
Termin składania wniosków:
5 listopada 2021
Źródło / Więcej informacji:  
Informacja o konkursie
Kontakt:  
Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego
Marcel Kupis
marcel.kupis@fundacjabgk.pl
T: 667 951 718

WażneKONKURS DLA UCZNIÓW


Wnioskowanie przez internet

  • Tak

Partner zagraniczny

  • Nie

Wnioskodawca

  • Osoba fizyczna
  • Szkoła

Rodzaj wsparcia

  • nagroda