Gmina Nozdrzec zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w targach kulinarnych APETYT NA KARPATY

Grupa nieformalna z terenu Gminy Nozdrzec otrzymała dofinansowanie w ramach projektu Karpackie Inicjatywy Lokalne, którego operatorem jest  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.

Apetyt na Karpaty to inicjatywa mająca na celu m.in. popularyzację kuchni Karpat, ochronę dziedzictwa kulturalnego i sztuki kulinarnej. Ważnym aspektem realizowanego działania jest podtrzymanie tradycji narodowej, której bardzo ważnym elementem jest również bogata kuchnia, wykształcona na przestrzeni lat poprzez burzliwe przemiany historyczne oraz obecną różnorodność kulturową.

 

W ramach powyższego działania, Gmina Nozdrzec zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Sanok do udziału w targach, które obejmują południowe tereny woj. podkarpackiego.

Wypełnione formularze należy wysłać do 27 października (decyduje data wpływu), na adres: Urząd Gminy w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224.

Przewidywany termin wydarzenia to II połowa listopada br. O dokładnym terminie podmioty zostaną poinformowane telefonicznie.

Wszelkie pytania można kierować pod nr tel.  796-442-970.

Zachęcamy Panie z Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Sanok do zgłaszania udziału w inicjatywie Apetyt na Karpaty!

 

Zadanie finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.