Gmina Sanok największym beneficjentem środków w programie „Cyfrowa Gmina” w powiecie sanockim!

Gmina Sanok przystępuje do unijnego programu „Cyfrowa Gmina” wnioskując o dofinansowanie, w ramach którego istnieje możliwość cyfryzacji urzędu gminy.
Działania będą obejmować zwiększenie cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT oraz szkolenia pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa informatycznego gminy.
Gmina Sanok  jest uprawniona do pozyskania środków w wysokości 543 390,00 zł na ten cel. To najwyższa kwota w powiecie sanockim przeznaczona na gminy wiejskie.