Gmina Sanok otrzymała ponad 7 mln zł z programu „Polski Ład”

Miło nam poinformować, że Gmina Sanok otrzymała 7 540 188 zł z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Wsparcie to zostanie przeznaczone na realizację zadania
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niebieszczany i Mrzygłód”.
Tak znaczące dofinansowanie pozwoli w dużym stopniu rozwiązać problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, a przede wszystkim poprawi standard życia naszych mieszkańców.