Jednostki organizacyjne

SAPO
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
tel. 13 46 56 587
dyrektor: Anna Liszka


GOK
Gminny Ośrodek Kultury
tel. 13 46 56 555
dyrektor: Krystyna Kafara


GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 13 46 56 571
kierownik: mgr Edyta Dziadosz


SPZPOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gminie Sanok
tel. 13 46 32 830
dyrektor: mgr inż. Andrzej Starościak