Kontakt

Urząd Gminy SanokHerb Gminy Sanok

ul. Kościuszki 23,
38-500 Sanok, podkarpackie
tel. +48 13 46 56 551
fax: + 48 13 46 56 553
e-mail: ug_sanok@gminasanok.pl

Napisz do nas:

[contact-form-7 id=”395″ title=”Bez tytułu”]


Wykaz numerów telefonów i adresów mailowych:

NAZWA TELEFON ADRES EMAIL
Sekretariat
Centrala
Księgowość
+48 13 46 56 580
+48 13 46 56 551
+48 13 46 56 566
ug_sanok@gminasanok.pl
Wójt – Anna Hałas wojt@gminasanok.pl
Zastępca Wójta/Sekretarz – Paweł Wdowiak +48 13 46 56 570  sekretarz@gminasanok.pl
Skarbnik – Agnieszka Haduch +48 13 46 56 556 skarbnik@gminasanok.pl
Referat Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
Kierownik referatu – Paweł Wdowiak

 

+48 13 46 56 570 sekretarz@gminasanok.pl
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Kierownik referatu – Łukasz Mendyka

 

+48 13 46 56 583 gk@gminasanok.pl
Referat Rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki nieruchomościami
Kierownik referatu – Rafał Sąsiadek
+48 13 46 56 586 rg@gminasanok.pl
Referat Ochrony Środowiska
Kierownik referatu – Agnieszka Marszałek
+48 13 46 56 588

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

ros@gminasanok.pl
Referat Finansowy
Kierownik referatu – Iwona Chrząszcz
+48 13 46 56 566 sprawozdania@gminasanok.pl
Referat Podatkowy
Kierownik referatu – Agata Wroniak

 

Podatki i opłaty lokalne – wymiar
Podatki i opłaty lokalne – księgowość

 

+48 13 46 56 580

+ 48 13 46 56 581
+ 48 13 46 56 558

podatki@gminasanok.pl
Ewidencja ludności i dowody osobiste +48 13 46 56 564 ug_sanok@gminasanok.pl
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Gminny Ośrodek Kultury (GOK)
Dyrektor – Krystyna Kafara
+48 13 46 56 555 gok@gminasanok.pl
Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych (SAPO)
Dyrektora – Anna Liszka
+48 13 46 56 585 sapo@gminasanok.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS)
Kierownik – Edyta Dziadosz
+48 13 46 56 572 gopssanok@gminasanok.pl

 

PIĘTRO NUMER
POKOJU
REFERAT
I 102 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 103 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 104 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 105 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 106 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 107 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 108 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
I 109 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

PIĘTRO NUMER POKOJU REFERAT
II 201 Wójt Gminy/Sekretariat
II 202 Kasa
II 203 Referat Finansowy/ Księgowość
II 204 Referat Finansowy/ Księgowość
II 205 Referat Finansowy/ Księgowość
II 206 Kadry/Informatyk
II 209 Ewidencja działalności gospodarczej/Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii
II 211 Skarbnik Gminy
II 212 Referat Finansowy/Podatki
II 213 Referat Finansowy/Podatki i opłaty/Księgowość podatkowa

 

PIĘTRO NUMER POKOJU REFERAT
III 301 Przewodniczący Rady Gminy/Biuro Rady, Radca prawny/Archiwista
III 302 Sala Narad
III 303 Sala Narad
III 304 Sekretarz Gminy
III 305 Ewidencja ludności/Wydawanie dowodów osobistych/Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
III 309 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/Nadzór budowlany/Przygotowanie inwestycji
III 312 Referat Spraw Administracyjnych i Obywatelskich – obsługa sołtysów, zaopatrzenie

 

PIĘTRO NUMER
POKOJU
REFERAT
IV 401 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji – Kierownik Referatu
IV 403 Gminny Ośrodek Kultury
IV 404 Serwerownia
IV 405 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
IV 412 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji/Planowanie przestrzenne
IV 413 Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
 

PIĘTRO

 

NUMER POKOJU

 

REFERAT

V 501 Referat Ochrony Środowiska
V 502 Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych i Promocji
V 503 Referat Ochrony Środowiska
V 504 Referat Ochrony Środowiska – Kierownik
V 505 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
V 506 Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych
V 509 Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – Kierownik
V 510 Referat Rolnictwa, Leśnictwa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
V 511 Biuro Pozyskiwania Funduszy Pomocowych/LGD Dolina Sanu/LGD Zielone Bieszczady
V 512 Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej