Miejscowości

Gmina wiejska Sanok zajmuje obszar 231,70 ha. Tworzą ją 32 miejscowości, które rozciągają się od Beskidu Niskiego i Dołów Jasielsko-Sanockich aż po Góry Słonne i Pogórze Dynowskie. Jej teren przecinają liczne jary ze strumykami i potokami. Występują na nim łupki, iły i żwiry z otoczakami zawierającymi przewarstwienia glin ciężkich. Teren gminy Sanok jest zróżnicowany pod względem wysokości, na północy miejscowości leżą od 265 m n.p.m. do 530 m n.p.m. na południu. Gmina ma charakter rolniczy i jest silnie zalesiona. Lasy zajmują ponad 10 tys. ha.