Dębna

Miejscowość położona na obrzeżu Gór Czarnych będących częścią Pogórza Dynowskiego, powstała ok. 1431 r. po decyzji Władysława Jagiełły o założeniu miasta ‘Tirawa’ (obecnie Mrzygłód) na prawie niemieckim.  W latach 1431-1447 wieś znanan była pod nazwą Dambna, w 1486 r. – Dapna.

Nazwa miejscowości pochodzi od trzech dębów, które w okresie międzywojennym znajdowały się w herbie wioski.

Zasiedlenie tych terenów rozpoczęły się początkiem XV wieku. Legenda głosi, że przy wznoszeniu kościoła w Mrzygłodzie w 1424 r. byli zatrudnieni jeńcy krzyżaccy, którzy tutaj zostali osiedleni. Dębna, choć była wsią królewską, w swojej długiej  historii była także dzierżawiona i wykupywana przez prywatnych właścicieli różnych narodowości. Pierwszym posiadaczem był Iwanko de Dambna, później trzej bracia z Jurowiec, Rafał z Humnisk, zaś przed rozbiorami wieś ponownie figurowała jako królewska w kluczu tzw. mrzygłodzkim. Podczas rozbiorów należała do różnych właścicieli (także żydowskich), a na początku XX wieku posiadaczem sporej części gruntów, w szczególności lasów, był pan Nowak. Ewenementem Dębnej (także Raczkowej i Lisznej) jest to, że nie było tu osadnictwa ruskiego, jak w pozostałych miejscowościach regionu, gdzie w różnym stopniu zamieszkiwała ludność mieszana.

 

Warto zobaczyć:

  • Murowany kościół pw. Miłosierdzia Bożego
  • Kapliczkę przydrożną św. Jana Nepomucena z XIX wieku, znajdującą się przy drodze do Mrzygłodu.
  • Drewniane zagrody jednobudynkowe.
  • Panoramę doliny Sanu – z Dębiańskiej Skały roztacza się jeden z najładniejszych widoków na dolinę Sanu.