Jędruszkowce

Miejscowość malowniczo położona w rolniczym krajobrazie Pogórza Bukowskiego.

Miejscowość została lokowana w 1438 r. pod nazwą Hindrzichowcze. Była wówczas własnością Jerzego Matiaszowicza. W kronikach brak wzmianek o późniejszej historii wsi. Do 1772 r. należała administracyjnie do ziemi sanockiej województwa ruskiego. Po I rozbiorze Polski włączono ją do cyrkułu leskiego, a następnie sanockiego. Po reformie administracyjnej w 1864 r. należała już do powiatu sądowego sanockiego, gmina wiejska Sanok w Galicji.

Miejscowość należała do dóbr rodziny Ścibor-Rylskich. W XVIII i XIX w. większość mieszkańców nosiła nazwiska „Starego”, „Jakubowski” i „Gliściak”.

Miejsce rekreacji:

– Okolice Jędruszkowiec to miejsca widokowe na Pogórze Bukowskie.

– plac zabaw