Płowce

Płowce, leżą na północnych stokach Wierchy, niewielkiego pasma, wchodzącego w skład Pogórza Bukowskiego. Od północy wieś graniczy bezpośrednio z Sanokiem

Pierwsza pisana wzmianka o Płowcach pochodzi z 1429 roku, kiedy to stanowiła część dóbr królewskich, starostwa sanockiego. . Nazwa wsi może pochodzić od szczepu Połowców (lud pochodzenia ałtajskiego – odwieczny przeciwnik średniowiecznej Rusi)których jako jeńców, miał osadzić tu książę przemyski Wołodar.

Ciekawostki:

Na terenie miejscowości w 1862r. Henryk Walter wspólnie z Robertem Doms’em założył kopalnie ropy naftowej.

Z Płowiec pochodzi rzeźbiarz Marian Kruczek

Zabytki:

kapliczki przydrożne z XIX wieku

Ciekawe miejsca:

– „Brama” i „Sadyba” miejsce po dawnym dworze, który znajdował się w pobliżu obecnego cmentarza

– miejsca starych odwiertów ropy naftowej

Miejsca rekreacji:

– Plac zabaw przy Wiejskim Centrum Kultury