Prusiek

Wioska na Pogórzu Bukowskim, u podnóża pasma Wiechy, nad rzeką Sanoczek i Niebieszczanka.

Nazwa miejscowości pochodzi od słowa „przesieka”, co oznacza pas wycięty w lesie, gdzie niewielkimi siłami można było przeciąć drogę wojskom nieprzyjaciela.

Pierwsza, historyczna wzmianka o Prusieku pochodzi z 1361 roku. Wchodził wówczas w skład dóbr królewskich, należących do starostwa sanockiego. W 1402 roku, wieś podobno zostaje przeniesiona przez Władysława Jagiełłę, z prawa ruskiego, na prawo niemieckie. Pierwszą informację, dotyczącą tutejszej cerkwi znajdujemy pod data 1523.

Zabytki:

– Kaplica neogotycka, murowana z cegły, rzymskokatolicka, pochodząca z lat sześćdziesiątych, dziewiętnastego wieku

Miejsca rekreacji:

Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik”

Ciekawostki:

– na terenie miejscowości prowadzono wykopaliska archeologiczne, które potwierdzają ślady kultury przeworskiej z II wieku n.e. Odkryto pierwsze cmentarzysko kultury przeworskiej w Karpatach, datowane na drugą połowę II wieku po Chrystusie. Chronologicznie znaleziska prusieckie są zgodne z przekazem Ptolemeusza, mówiącym o przenikaniu pewnych grup Wandalów- Lakringów, Hasdingów i Wiktofalów na południe w tereny dorzecza Cisy. Dzięki temu można przypuszczać, że część ludności kultury przeworskiej stanowili Wandalowie, którzy przez krótki okres, w drodze na południe zasiedlali te tereny i założyli swą nekropolię w Prusieku.