Sanoczek

Miejscowość położona na Pogórzu Bukowskim.

Pierwsza wzmianka o miejscowości Sanoczek pochodzi z 1424 roku, kiedy to wchodziła w skład dóbr królewskich, starostwa sanockiego. W 1426 roku wieś zostaje przekazana Mikołajowi Zambie z Jarosławic, sanockiemu podstarościemu. W 1424 roku pojawia się informacja o istnieniu w Sanoczku cerkwi prawosławnej. W dziewiętnastym stuleciu wieś staje się własnością Rylskich a po 1905 roku przechodzi na własność Tchorznickich.

Zabytki:

– Dawna cerkiew greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Bogurodzicy, drewniana, postawiona w 1863 roku, w miejscu starszej. Orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w pionie, zewnętrznie dwudzielna. We wnętrzu stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwóch arkadach słupowych. Obiekt kryty dachem dwuspadowym, pobitym blachą. Wieżyczka z iglicą nad narteksem współcześnie przebudowana. Do lat sześćdziesiątych istniało pełne wyposażenie wnętrza, niestety zachowały się jedynie dwa małe ołtarze boczne, przerobione zapewne z feretronów. Przed wejściem do zakrystii wtórnie wmontowana płyta z datą 1674, pochodząca zapewne z wcześniejszej cerkwi.

– Dwór murowany z roku 1910, należący do rodziny Rappe

-Kapliczki przydrożnedziewiętnasto i dwudziestowieczne.

Ciekawe miejsca:

– „Śnieżyca przebiśnieg w Sanoczku”

– Budnie – teren z góra Budnie 389 m n.p.m. nad rzeką Sanoczek pomiędzy miejscowością Sanoczek a Pisarowcami.

Ciekawostki:

w Sanoczku urodził się ks. płk. Stanisław Sinkowski (ur. 3 stycznia 1890, zm. 20 października 1942), przedstawiciel Naczelnego Dowództwa WP w 1939 roku, Delegat Biskupa Polowego, uczestnik walk o wolność Polski (1918-1920).