Srogów Górny

Wieś położona pośród krajobrazu  Gór Czarnych, na Pogórzu Dynowskim nad potokiem Pijawka. Od północy otoczona przez górę Wroczeń zaś od wschodu lesistym Długim Działem.

Pierwszy raz wieś wzmiankowana jest w 1361 roku gdy otrzymują ją w posiadanie od króla bracia Piotr i Paweł z Węgier. Wieś spalona podczas najazdu tatarskiego w 1624 r., opustoszała i jak mówi legenda ponownie zasiedlona jeńcami tatarskimi.

Zabytki:

-Krzyże i kapliczki przydrożne z XIX i XX wieku, najciekawsza z nich przedstawia dziewiętnastowieczną, rzeźbioną grupę pasji.

Ciekawostki:

– W Srogowie Górnym eksploatowano wody mineralne dla celów leczniczych.

Miejsca rekreacji:

– Boisko sportowe

Ciekawe miejsca:

– Srogów Górny jest dobrym punktem wyjścia na góry: Wroczeń, Kopacz, oraz Długi Dział, którym można wędrować na grodzisko Horodyszcze.