Srogów Dolny

Wieś położona na obrzeżu Gór Czarnych, na Pogórzu Dynowskim w dolinie potoku Rusawa. Miejscowość otacza od zachodu Koziagórka 370 m n.p.m., Glownia 345 m n.p.m., od północnego zachodu Długi Dział 470 m n.p.m. Nazwa miejscowości nawiązuje do słów: srogo, silny.

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1361 r. i dotyczy nadania przez króla Kazimierza Wielkiego za zasługi Piotrowi i Pawłowi z Węgier wsi Srogów nad potokiem Rusawa. Wieś spalona podczas najazdu tatarskiego w 1624 r., opustoszała i ponownie zasiedlona.

Zabytki:

– Kapliczki oraz krzyże przydrożne. Najcenniejszy obiekt stanowi kapliczka z 1849 r. z rzeźbą św. Jana Nepomucena, ufundowana przez Jana Dawida.