Miejski Obszar Funkcjonalny

Miejski Obszar Funkcjonalny Sanok-Lesko jest jednym z kilku tzw. biegunów wzrostu na terenie województwa podkarpackiego. W myśl zapisów Strategii bieguny wzrostu są ośrodkami na terenie województwa, które dotychczas wykazały spory potencjał i zostały wyznaczone, jako lokalne lokomotywy wewnątrz województwa, skupiające wokół siebie pozostałe miejscowości, które je otaczają. Bieguny wzrostu są jedną z koncepcji rozwoju gospodarczego.

Partnerzy MOF Sanok-Lesko  – Miasto Sanok, Gmina Sanok, Miasto Lesko i Miasto Zagórz, pracują nad wspólnymi projektami Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, które w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będą realizowane na jego terytorium.

Rada Gminy Sanok  Uchwałą Nr XXIV/193/2016 z dnia 18 października 2016 r. przyjęła „Strategię Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok-Lesko”.