Współpraca międzynarodowa


Słowacja

 

 

STROCIN – umowa Gminy Sanok o wzajemnej współpracy ze słowacką gminą Strocin

Umowa o wzajemnej współpracy  została podpisana 18 czerwca 2012 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
Głównym celem umowy jest inicjowanie i wspieranie współpracy transgranicznej w następujących dziedzinach:
•    Regionalny transgraniczny rozwój,
•    Rozwój przemysłu, rzemiosła i usług,
•    Rozwój rolnictwa,
•    Ochrony środowiska naturalnego i przyrody,
•    Rozwój nauki, szkolnictwa i oświaty,
•    Rozwój kultury,
•    Rozwój turystyki, rekreacji i sportu,
•    Gospodarka,
•    Zabezpieczenia socjalnego,
•    Współpracy VysegradUkraina

 

 

TYPKA – umowa Gminy Sanok o współpracy regionalnej z ukraińskim miastek Typka obwodu Lwowskiego

Umowa o wzajemnej współpracy  została podpisana 3 września 2009 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
Głównym celem umowy o współpracy regionalnej jest umocnienie i rozwój współpracy między miastami, biorąc pod uwagę dobrosąsiedzkie stosunki, które historycznie ukształtowały się oraz pozytywne doświadczenia w następujących dziedzinach:
•    Współpraca gospodarcza,
•    Współpraca naukowo-kulturalna,
•    Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki,
•    Współpraca w zakresie szkolnictwa oraz polityki młodzieżowej,
•    Współpraca na celu ochrony środowiska naturalnego
•    Współpraca związana z rozwojem wzajemnych kontaktów z Ukraińcami mieszkającymi w województwie podkarpackim oraz Polakami, którzy mieszkają w Typka na Ukrainie.

 

MEDVEŻI  – umowa wsi Mrzygłód o współpracy regionalnej z ukraińską wsią Medveżi z obwodu Lwowskiego

Umowa o wzajemnej współpracy  została podpisana 2 września 2009 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
Głównym celem umowy o współpracy regionalnej jest umocnienie i rozwój współpracy między miastami, biorąc pod uwagę dobrosąsiedzkie stosunki, które historycznie ukształtowały się oraz pozytywne doświadczenia w następujących dziedzinach:
•    Współpraca gospodarcza,
•    Współpraca naukowo-kulturalna,
•    Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki,
•    Współpraca w zakresie szkolnictwa oraz polityki młodzieżowej,
•    Współpraca na celu ochrony środowiska naturalnego
•    Współpraca związana z rozwojem wzajemnych kontaktów z Ukraińcami mieszkającymi w województwie podkarpackim oraz Polakami, którzy mieszkają w Medveżi na Ukrainie.

 

IVANNICZI – umowa Gminy Sanok o współpracy regionalnej z ukraińskim miastem Ivanniczi obwodu Lwowskiego

Umowa o wzajemnej współpracy  została podpisana 2 września 2009 r. i obowiązuje na czas nieokreślony.
Głównym celem umowy o współpracy regionalnej jest umocnienie i rozwój współpracy między miastami, biorąc pod uwagę dobrosąsiedzkie stosunki, które historycznie ukształtowały się oraz pozytywne doświadczenia w następujących dziedzinach:
•    Współpraca gospodarcza,
•    Współpraca naukowo-kulturalna,
•    Współpraca w dziedzinie kultury i sztuki,
•    Współpraca w zakresie szkolnictwa oraz polityki młodzieżowej,
•    Współpraca na celu ochrony środowiska naturalnego
•    Współpraca związana z rozwojem wzajemnych kontaktów z Ukraińcami mieszkającymi w województwie podkarpackim oraz Polakami, którzy mieszkają w Ivanniczi na Ukrainie.