Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski na dodatek osłonowy

Wójt Gminy Sanok informuje, że od dnia 10 stycznia 2022r.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sanoku ul. Kościuszki 23 I piętro będą przyjmowane wnioski na:

dodatek osłonowy, czyli specjalne świadczenie, które ma łagodzić negatywne skutki rosnących cen energii elektrycznej, gazu i żywności dla budżetów domowych.

 

 

 • Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8:00 – 14:00
 • Środa w godz. 8:00 – 17:00 
 • Piątek w godz. 8:00 – 13:00

Ponadto wnioski będą przyjmowane w poszczególnych miejscowościach w terminach:

 • Niebieszczany      – 11 styczeń 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Mrzygłód             – 13 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00 – Klub Seniora 
 • Kostarowce          – 17 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Trepcza                – 19 styczeń 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Stróże Małe         – 24 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy
 • Bykowce              – 26 stycznia 2022r. Godz. 9.00-16.00  – Dom Ludowy

Wnioski złożone do dnia 31 stycznia będą wypłacane w terminie do 31 marzec i 2 grudnia 2022r. Natomiast wnioski złożone po dniu 1 luty 2022r.  Zostaną wypłacone jednorazowo do 2 grudnia 2022r.

 Dochód uprawniający do otrzymania świadczenia :

 • gospodarstwo domowe jednoosobowe – 2 100,00 zł.
 • gospodarstwo domowe wieloosobowe – 1 500,00 zł.- na osobę w rodzinie.

Wójt Gminy Sanok
Anna Hałas

 

WAŻNE!

Część III wniosku
Uzupełnia wnioskodawca w stosunku do wszystkich pełnoletnich domowników ( również dzieci, które ukończyły 18 rok życia)

Część IV wniosku
Uzupełnia wyłącznie wnioskodawca, który posiada gospodarstwo rolne zgodnie z nakazem płatniczym za 2020r. (do 4 miejsc po przecinku) powierzchnia przeliczeniowa ogółem.