“Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”- wydłużenie naboru!

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Sanok projektem
“Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,
Wójt Gminy Sanok informuje o wydłużeniu naboru oświadczeń w ww. projekcie
do 3 listopada do godziny 15:30.

 

Program kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz średnich zamieszkujących miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej, a ich krewny w linii prostej (rodzic, dziadek, pradziadek/opiekun prawny) pracował w PGR oraz zamieszkiwał miejscowość lub gminę objętą PPGR.

Ważne: Wraz z kompletem dokumentów (załączniki poniżej), wskazane jest złożenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

  • 3 500,00 zł – na komputer stacjonarny lub laptop
  • 1 500,00 zł – na tablet

Uwaga: W powyższych kwotach mieści się także koszt ubezpieczenia oraz ew. dostęp do Internetu.

Zakupiony w ramach grantu sprzęt zostanie przekazany nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego.
Wykorzystanie sprzętu w celach edukacyjnych będzie monitorowane przez Gminę Sanok w okresie trwałości tj. 2 lata od zakończenia realizacji projektu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Oświadczenie wraz z załącznikami należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Sanok ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, pokój nr 511 (V piętro), w nieprzekraczalnym terminie do 27.10.2021 r. godz. 15:30.

Dokumenty do pobrania poniżej. Wydruk dokumentów można także pobrać w Urzędzie Gminy Sanok, pokój nr 511.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 13 46 56 580, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30.

 

http://Regulamin “Granty PPGR”

 

Złożenie dokumentów nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.