Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204 R Długie – Pakoszówka w km 5+509 – 5+624 w m. Strachocina” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót
od dnia 03.03.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.