Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym Sanok-Dobra

Powiat Sanocki informuje, że w związku z realizacją inwestycji pn: „Remont drogi powiatowej Nr 2235R Sanok – Dobra w km 12+300 – 13+879 oraz w km 18+170 – 19+220” nastąpią utrudnienia w ruchu drogowym w czasie trwania robót od dnia 31.03.2022 r.

Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie bezpieczeństwa, przestrzeganie znaków drogowych i stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

Dalsze informacje o utrudnieniach w ruchu przekazywane będą sukcesywnie w miarę postępu robót.

 

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.