Jak poprawnie utylizować opony rolnicze z gospodarstw rolnych?

Urząd Gminy Sanok informuje:

opony powstające w gospodarstwach rolnych (opony rolnicze)
nie stanowią odpadów komunalnych i nie są zbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opony rolnicze należy przekazywać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie zbierania i zagospodarowania odpadów indywidualnie.

 

Podmiotem przyjmującym opony rolnicze jest :

TRANSPRZĘT sp. z o.o. sp. komandytowa,
Zabłotce 51,
38-500 Sanok
NIP 687-196-49-74.

Opony można przekazać po uzgodnieniu telefonicznym pod nr: 13-46-46-001

Usługa jest odpłatna.