Jubileusz 20-lecia Zespołu Ludowego „Lisznianie”

24 października 2021 r. w Wiejskim Domu Kultury w Lisznej, Zespół Ludowy LISZNIANIE świętował 20-lecie swojej muzycznej działalności. Była to wyjątkowa i wzruszająca uroczystość. Przy dźwiękach marsza odegranego przez zaprzyjaźnioną kapelę „Kamraty” wprowadzono na scenę szanownych jubilatów. Wzruszające przemówienie wygłosił zastępca Wójta Gminy Sanok – Paweł Wdowiak, który podziękował za lata kultywowania tradycji muzycznych naszego regionu oraz wyraził swój podziw dla sił i zasług z jakimi niestrudzenie zespół realizuje swoją muzyczną pasję. Z rąk zastępcy Wójta członkowie zespołu otrzymali także imienne, pamiątkowe dyplomy. Gorące życzenia, prezenty i kwiaty popłynęły również od Dyrektor GOK Krystyny Kafary, przewodniczącego Rady Gminy Sanok Tadeusza Wojtasa, sołtysa Lisznej Piotra Barana oraz kierownika kapeli „Kamraty” Aleksandra Galika. Na koniec wszyscy zebrani goście odśpiewali głośne „STO LAT” dla zespołu.

Drodzy Lisznianie!

Życzymy Wam kolejnych 20 lat i więcej!
Niech Wam się szczęści i wiedzie, a Wasza muzyka rozbrzmiewa zawsze i wszędzie.
Dużo zdrowia, radości i satysfakcji na kolejne lata wspólnego śpiewu i muzykowania.