Kolejny Wiejski Dom Kultury w Gminie Sanok odzyskuje dawny blask!

Zakończył się kolejny etap prac remontowych Wiejskiego Domu Kultury w Falejówce. W ramach zaplanowanych prac wykonano termomodernizację budynku, oświetlenie zewnętrzne, płytkę odbojową, pochylnię dla osób niepełnosprawnych, a także schody zewnętrzne. Dodatkowo wykonano podbicie dachu oraz część prac związanych z instalacją sanitarną. Zakres zadań na 2021 rok został zrealizowany zgodnie z założonym w projekcie harmonogramem. Obiekt zyskał nie tylko atrakcyjny wygląd, ale przede wszystkim stał się dostępny dla osób niepełnosprawnych, co znacznie podnosi jego standard i użyteczność.

Realizacja przedsięwzięcia została dofinansowana w kwocie 320 000,00 zł z Budżetu Państwa przez Ministerstwo Dziedzictwa Narodowego i Kultury w ramach Programu „Infrastruktura Kultury”.