Konferencja otwierająca projekt pn. „Historia solą przyprawiana”

Gmina Sanok we współpracy z Radą Miasta Borysław rozpoczęła realizację projektu pn.: „Historia solą przyprawiana”.
Idea wspólnego przedsięwzięcia ukierunkowana została na wykorzystanie zasobów naturalnych, w celu promocji walorów turystycznych polsko-ukraińskiego pogranicza. Wspólną osią współpracy pomiędzy samorządami jest dziedzictwo związane z produkcją soli, którą pozyskiwano z tzw. źródeł solankowych.

Ta niezwykle interesująca historia obecnie jest wykorzystywana w niewielkim stopniu w promowaniu naszego regionu, dlatego istotnym jest, aby „ocalić ją od zapomnienia”.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt, która odbędzie się
w dniach 01-02.12.2021 r.
w sali bankietowej „Dziedzic” mieszczącej się w Pakoszówce 237.

Konferencja będzie doskonałą okazją do zapoznania się z historią solowarską nie tylko naszej gminy, ale również miasta Borysław, a także pozwoli na lepsze poznanie metod i sposobów wykorzystywania naturalnych walorów przyrodniczych w procesie promocji jednostek samorządu terytorialnego.

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 25.11.2021, kontaktując się telefonicznie: 013 46 56 580; lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: kbialas@gminasanok.pl