Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sanok